Uutiset-näyttösivun murupolku

Uusi määräys lääkkeiden välittäjien vaatimuksista on annettu

20.11.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut määräyksen lääkkeiden välittäjien vaatimuksista sekä rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyistä. Määräys on laadittu lääkkeiden välittäjien vaatimusten selkiyttämiseksi.

Lääkkeiden välittämisellä tarkoitetaan toimintaa, joka ei ole lääketukkukauppaa, mutta liittyy lääkkeiden myymiseen ja ostamiseen ilman, että toimintaan liittyisi fyysistä käsittelyä. Tarkemmin vaatimuksia ja Fimean määräyksen antamisen valtuutus on kuvattu lääkelain 34 a §:ssä. Vaatimuksia on lisäksi kuvattu myös ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden direktiivissä.

Suomeen sijoittuneen lääkkeiden välittäjän on tehtävä välitystoimintaansa koskeva ilmoitus Fimealle ennen toiminnan aloittamista toiminnan rekisteröimiseksi. Fimean julkaisee rekisteröidyt välittäjät verkkosivullaan.

Määräys tulee voimaan 1.1.2020 alkaen.

Lue lisää

Fimean määräys 7/2019: Lääkkeiden välittäjän rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyt

Lisätietoja antaa

  • Johanna Linnolahti, jaostopäällikkö, p. 029 522 3231
  • Sanna Hyttinen, lakimies, p. 029 522 3657
  • Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike