Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.-31.3.2015

14.11.2014 | Julkaistu suomeksi 14.11.2014 klo 16.51

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2015.

Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 58 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 36 rinnakkaisvalmistetta. Uutena valmisteena on sydän- ja verisuonisairauksien lääkeyhdistelmä atorvastatiini ja amlodipiini.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 22 valmistetta. Uusina valmisteina ovat pahoinvointilääke aprepitantti, ihotautilääke pimekrolimuusi, lisäkilpirauhasen toimintaa estävä lääkeaine parikalsitoli, infektiolääkeyhdistelmä emtrisitabiini, tenofoviiridisoproksiili, elvitegraviiri ja kobisistaatti sekä syöpälääke syklofosfamidi.

Luettelosta on poistunut 94 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3758 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 417 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääkkeet olantsapiini (127 kpl) ja risperidoni (78 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (76 kpl), psykoosilääke ketiapiini (65 kpl), dementialääke rivastigmiini (56 kpl), syöpälääke temotsolomidi (54 kpl) sekä hengitystiesairauksien lääke montelukasti (53 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 47 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7918.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, johtaja, p. 029 522 3310

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368

Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike