Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2015

13.8.2015 | Julkaistu suomeksi 13.8.2015 klo 19.12

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2015.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 80 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 59 rinnakkaisvalmistetta. Uutena valmisteena on valtimotukosten ehkäisylääke asetyylisalisyylihappo.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 21 valmistetta. Uusina valmisteina ovat lääkehiili, bakteerilääke teikoplaniini, syöpälääke fludarabiini.

Luettelosta on poistunut 70 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3871 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 448 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (117 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (81 kpl), analgeetti oksikodoni (70 kpl), psykoosilääkkeet risperidoni (63 kpl) ja ketiapiini (63 kpl), dementialääke rivastigmiini (58 kpl), syöpälääke temotsolomidi (54 kpl) ja hengitystiesairauksien lääke montelukasti (54 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 48 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7986.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, johtaja, p. 029 522 3310

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368

Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike