Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2015

13.2.2015 | Julkaistu suomeksi 13.2.2015 klo 14.05

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2015.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 182 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 51 rinnakkaisvalmistetta. Uutena valmisteena on parkinsonismilääke rasagiliini. Lisäksi huumausaineet on lisätty vaihtokelpoisten listalle ja valmisteita tuli listalle 99.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 32 valmistetta. Uusina valmisteina ovat ihotautilääke adapaleeni, syöpälääkkeet bendamustiini ja entsalutamidi, kortikosteroidi triamsinoloni sekä glaukoomalääke tafluprosti.

Luettelosta on poistunut 117 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3823 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 426 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (118 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (79 kpl), psykoosilääkkeet ketiapiini (72 kpl) ja risperidoni (71 kpl), analgeetti oksikodoni (73 kpl), dementialääke rivastigmiini (58 kpl), syöpälääke temotsolomidi (54 kpl) sekä hengitystiesairauksien lääke montelukasti (53 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 48 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7891.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, johtaja, p. 029 522 3310

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368

Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]
 

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike