Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2015

11.5.2015 | Julkaistu suomeksi 11.5.2015 klo 21.22

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2015.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 106 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 49 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat suolistoinfektiolääke nystatiini, ihotautilääke klobetasoli sekä hermostoon vaikuttava lääke midatsolaami.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 57 valmistetta. Uusina valmisteina ovat natriumpikosulfaatin yhdistelmävalmiste ummetukseen, veritautilääkkeet bivalirudiini ja konestaattialfa, viruslääkkeet gansikloviiri, atatsanaviiri ja dolutegraviiri, viruslääkeyhdistelmä lamivudiini, abakaviiri ja dolutegraviiri, solunsalpaajalääkkeet metotreksaatti, metyyliaminolevulinaatti, patsopanibi ja vismodegibi, immuunivasteen muuntaja belimumabi, hengitystiesairauksien lääke omalitsumabi, kortikosteroidien ja mikrobilääkkeiden yhdistelmävalmiste hydrokortisoni ja mikrobilääkeet, myrkytysten hoitoon käytettävä lääkeaine hydroksokobalamiini sekä ultraäänikuvausaine rikkiheksafluoridi.

Luettelosta on poistunut 68 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 3861 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 443 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (122 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (81 kpl), psykoosilääke ketiapiini (72 kpl), analgeetti oksikodoni (70 kpl), psykoosilääke risperidoni (63 kpl), dementialääke rivastigmiini (58 kpl), syöpälääke temotsolomidi (54 kpl) sekä hengitystiesairauksien lääke montelukasti (53 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 49 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 7916.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Erkki Palva, johtaja, p. 029 522 3310

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320

Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368

Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]
 

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike