Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.10.–31.12.2020

14.8.2020

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.10.–31.12.2020.

Lokakuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 145 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 66 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat ummetuslääke prukalopridi ja sienilääke mikafungiini.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 79 valmistetta. Uusina valmisteina ovat entsyymivalmiste velagluseraasi alfa, veritautilääke lanadelumabi, syöpälääkkeet karfiltsomibi ja lipegfilgrastiimi sekä silmälääke aflibersepti.

Luettelosta on poistunut 95 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5858 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 698 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (134 kpl), psykoosilääke olantsapiini (115 kpl), dementialääke rivastigmiini (69 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (67 kpl), psykoosilääkkeet ketiapiini (68 kpl) ja aripipratsoli (65 kpl), kolesterolilääke rosuvastatiini (52 kpl), erektiohäiriölääke tadalafiili (50 kpl) sekä psykoosilääke risperidoni (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 61 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9594.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja vaihtokelpoisista lääkevalmisteista

Luettelon laatimisperiaatteet:

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike