Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.7.–30.9.2023

16.5.2023

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.7.–30.9.2023.

Heinäkuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 206 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 150 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat anemialääke hydroksokobalamiini, syöpälääke akalabrutinibi, antihistamiini bilastiini, paikallispuudute mepivakaiini, anestesia-aine desfluraani sekä infektiolääkkeet kloksasilliini ja foskarnetti.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 56 valmistetta. Uusina valmisteina ovat antitromboottinen lääkeaine kaplasitsumabi, sytostaattihoidon haittoja vähentävät lääkkeet deksratsoksaani ja rasburikaasi, syöpälääkkeet mosunetuksumabi, sotorasibi, nelarabiini, selumetinibi, tepotinibi, isatuksimabi ja kapmatinibi, selperkatinibi sekä syöpälääkeyhdistelmä sytarabiini ja daunorubisiini, hormonivalmiste teriparatidi, bakteerilääkeyhdistelmä keftatsidiimi ja beetalaktamaasin estäjä, pneumokokkirokote, hermostoon vaikuttava lääke solriamfetoli sekä sydän- ja verisuonisairauksien lääke evolokumabi.

Luettelosta on poistunut 80 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 6411 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 777 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (113 kpl), psykoosilääke olantsapiini (109 kpl), syöpälääke lenalidomidi (107), dementialääke rivastigmiini (66 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (64 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (62 kpl), psykoosilääke ketiapiini (58 kpl), syöpälääke temotsolomidi (56 kpl) sekä diabeteslääke sitagliptiini (55 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 63 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 10180.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:

Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Juuso Haasto, lakimies, p. 029 522 3643

Tietokantaan ladattava tiedosto:

Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike