Uutiset-näyttösivun murupolku

Kohti rationaalisen lääkehoidon ja lääkehuollon tietojohtamista – selvitys on julkaistu

14.3.2023

Osana lääkeasioiden uudistusta on julkaistu selvitys lääkehoidon ja -huollon tietojohtamisen toimintamalleista ja tiekartasta. Tavoite on kehittää rationaalisen lääkehoidon ja lääkehuollon järjestämisen dataperustaista ohjausta ja päätöksentekoa. Selvityksen on tuottanut lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. Selvitys sisältää toimintamalliehdotukset arviointiin, seurantaan ja ohjaukseen sekä uusien lääkkeiden hallittuun käyttöön. Ehdotukset kohdentuvat kansallisen tason ja hyvinvointialueiden toimintaan ja tietoihin.

Arviointi, seuranta ja ohjaus

Ensimmäinen toimintamalli on tarkoitettu rationaalisen lääkehoidon ja lääkehuollon arviointiin, seurantaan ja ohjaukseen. Malli perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tavoitteiden määrittämiseen, yhteisen tietopohjan kehittämiseen ja tiedon hyödyntämiseen. Malli on tarkoitettu integroitavaksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon yleisen ohjauksen rakenteita ja prosesseja, joissa ei ole aiemmin tarkasteltu kattavasti lääkehoidon ja lääkehuollon ohjaukseen ja valvontaan liittyviä tarpeita.

Yleisessä hyvinvointialueiden ohjauksessa tavoite on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ohjaus. Järjestämisen ohjauksessa korostuu vaikuttavuusperustaisuus ja vuorovaikutteisuus. Ohjaus perustuu yhä enemmän ministeriön ja palveluiden järjestäjän väliseen luottamukseen sekä jatkuvaan vuoropuheluun. Keskeistä on ajantasainen tieto ja yhteinen ymmärrys hyvinvointialueen väestön palvelujen tarpeista, palvelutuotannosta sekä vaikuttavuuteen perustuvasta kehittämisestä.

Uusien lääkkeiden hallittu käyttöönotto, käyttö ja käytöstä luopuminen

Toinen toimintamalli kuvaa vaihtoehdot lisätiedon kokoamiseen uusista lääkehoidoista. Tavoitteena on koota ja hyödyntää lisätietoa uusien lääkkeiden hallittuun käyttöön ja hoitojen turvallisuuden, vaikutuksien ja taloudellisuuden seurantaan. Jatkotarpeena tulisi arvioida ehdotusten käytännön soveltuvuutta ja kehittää toimintamalleja kokeilujen avulla.

Ehdotuksissa on huomioitu tulevia muutoksia eurooppalaisessa toimintaympäristössä, jotta kansainvälinen yhteistyö lisätiedon tuottamisessa olisi tulevaisuudessa mahdollista ja sujuvaa.

Lääkeasiat osaksi sote-tietojohtamisen ja ohjauksen kehittämistä

Selvityksessä kuvattujen ehdotusten pohjalta voidaan nostaa lääkeasioiden ohjaukseen ja tietojohtamiseen liittyviä tarpeita myös yhteisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tietojohtamisen ja ohjauksen kehittämisen kokonaisuuksiin. Selvityksen pohjalta sosiaali- ja terveysministeriössä tehdään tarvittavia linjauksia ja päätöksiä valmistelun edistämiseksi käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Lue lisää

Selvitys

Selvityksen yhteenveto

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Piia Rannanheimo, Fimea, p. 029 522 3517, [email protected]
Erityisasiantuntija Riikka Vuokko, STM, p. 029 5163 600, [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike