Kansalaisen lääketieto intro

Kansalaisen lääketieto-sivuille on koottu keskeisiä lääkkeiden turvalliseen ja oikeaan käyttöön liittyviä ohjeita ja taustatietoa. Lisäksi sivuilla on tietoa muun muassa erilaisten ryhmien, kuten lasten ja iäkkäiden lääkehoidon erityispiirteistä sekä lääkinnällisistä laitteista.

Fimea valvoo ja kehittää lääkealaa väestötasolla, eikä ota kantaa yksittäisen potilaan hoitoon. Lääkehoitoosi liittyvissä asioissa ota yhteyttä hoitavaan lääkäriisi tai hoitoyksikköösi. Voit myös kysyä neuvoa apteekista.

Ajankohtaista otsikko

Ajankohtaista