Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea ja Tukes varoittavat rasvanpoistoon tarkoitetusta Lemon Bottle -valmisteesta

28.3.2024

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) varoittavat varoittavat kuluttajia ja yrittäjiä Lemon Bottle -valmisteeseen liittyvistä turvallisuusriskeistä. Valmisteen turvallisuutta ei ole tutkittu eivätkä tiedot valmisteen koostumuksesta ole luotettavia.

Sveitsin lääkeviranomaisen laboratorio on tutkinut saamiensa näytteiden koostumuksen ja todennut, että injektionesteen koostumus ei vastaa valmistajan ilmoittamaa koostumusta. Laboratorio havaitsi merkittäviä eroja valmisteen koostumuksessa tutkimiensa pakkausten välillä. 

Sveitsissä valmiste on luokiteltu lääkkeeksi. Lemon Bottle -valmisteen luokittelu on meneillään myös Suomessa. Lemon Bottle -valmisteella ei ole Suomessa lääkkeen myyntilupaa. 

Valmistetta tiedetään käytettävän kauneudenhoitoalan yrityksissä myös Suomessa. Lemon Bottle -hoitoa markkinoidaan rasvanpoistoon eli sitä käytetään niin kutsuttuna lipolyysihoitona. 

Fimea ja Tukes kehottavat suhtautumaan erityisen varauksellisesti sosiaalisessa mediassa markkinoitaviin injisoitaviin kauneudenhoitovalmisteisiin. 

Lipolyysipistokset ovat herättäneet laajemminkin huomiota viime aikoina ja niihin liittyy turvallisuushuolia, joita tällä hetkellä selvitetään tarkemmin. Tukes muistuttaa, että kosmetiikaksi luokiteltuja valmisteita ei voi käyttää injektiohoidoissa.

Lisätietoja antaa

  • Lisätietoja Fimeasta: markkinavalvonnan koordinaattori Elina Cuthbert, p. 029 5223 487, Fimean sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]
  • Lisätietoja Tukesista: ylitarkastaja Annina Nyholm, p. 029 5052 069, [email protected], Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike