Uutiset-näyttösivun murupolku

Potilasneuvottelukunnan kausi käynnistyi – keskustelussa lääkealan ajankohtaiset asiat

17.4.2024

Fimean potilasneuvottelukunta käynnisti uuden kauden 2024–2025 Helsingissä 10.4.2024. Tapaamisessa oli mukana paikan päällä ja etäyhteyksin yhteensä 39 osallistujaa vammais- ja potilasorganisaatioista sekä Fimeasta.

Tapaamisen aiheena oli lääkealan ajankohtaiset asiat. Tapaamisessa hyväksyttiin myös potilasneuvottelukunnan toimintasuunnitelma kaudelle 2024–2025. 

Potilasnäkökulma huomioitava sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä

Fimean potilasneuvottelukunnan tavoitteena on tuoda potilasnäkökulmaa viranomaistehtäviin ja luoda suora viestintäyhteys Fimean ja vammais- ja potilasorganisaatioiden välille. 

Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen kiitti järjestöjä heidän tekemästään tärkeästä työstä suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen hyväksi osallistumalla potilasneuvottelukunnan toimintaan. Hän kannusti ja toivotti järjestöt tervetulleiksi mukaan kehittämistyöhön.

– Esimerkiksi suunnitteilla olevan kansallisen lääketietovarannon kehittämisessä vammais- ja potilasorganisaatioiden näkemykset ovat erittäin tärkeitä.

Myös järjestöjen puheenvuoroissa nähtiin tärkeänä huomioida potilasnäkökulman tässä kehittämistyössä.

Maksutaakan kasautuminen alkuvuoteen huolestutti

Lääkealan ajankohtaisia asioita esittelivät johtajat Sari Kujala ja Anna Siira Fimeasta sekä erityisasiantuntija Kalle Aaltonen Lääkkeiden hintalautakunnasta (HILA). Sari Kujala kertoi hallitusohjelman lääkealaa koskevista kirjauksista, Anna Siira esitteli EU:n lääkelainsäädännön uudistusta ja Kalle Aaltonen kertoi HTA-asetuksesta ja sen toimeenpanosta.

Lääkealan ajankohtaiseen kehittämiseen ja lainsäädäntövalmisteluun vammais- ja potilasorganisaatioiden edustajilla oli selkeä viesti: kansalaiselle ja lääkkeen käyttäjälle alkuvuoteen kasautuva maksutaakka pitää huomioida paremmin. Järjestöt toivat puheenvuoroissaan esiin huolensa siitä, että terveydenhuollon palveluja tarvitseville aiheutuu kohtuutonta huolta rahojen riittävyydestä alkuvuoden lääke, matka- ja hoitokustannuksiin, kun maksukatot eivät ole vielä täyttyneet. 

Fimean potilasneuvottelukunta kokoontui ensimmäisen kerran keväällä 2020. Seuraava potilasneuvottelukunnan tapaaminen järjestetään syksyllä 2024 etätapaamisena.

Lue lisää

Fimean potilasneuvottelukunta, sen tapaamiset ja tapaamisten esitykset (fimea.fi)

Fimean potilasneuvottelukunnan toimintasuunnitelma kaudelle 2024–2025 (pdf) 

Tilaa Fimean potilasneuvottelukunnan uutiskirje (fimea.fi) 

Lisätietoja antaa

  • Päivi Kiviranta, kehittämisasiantuntija, p. 029 522 3522
  • Elsi Similä, projektipäällikkö, 029 522 3607
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike