Määräaikaiset erityislupavalmisteet

Määräaikaiset erityisluvat

Fimea voi päättää määräaikaisen erityisluvan myöntämisestä lääkevalmisteelle. Lääkevalmisteita voidaan luovuttaa kulutukseen ilman Fimean myöntämää erityislupaa, jos määrääminen ja toimittaminen tapahtuvat määräaikaisen luvan ehtojen mukaisesti, muissa tapauksissa kulutukseen luovuttaminen vaatii Fimean myöntämän erityisluvan.

Lääkevalmisteet, joita voi kulutukseen luovuttaa Fimean myöntämällä määräaikaisella erityisluvalla, löytävät erityislupaa edellyttävien lääkevalmisteiden hausta. Lääkehausta voidaan tehdä haku mm. Erityisluvan tyypin mukaan.

Kyseisestä lääkehausta löytyviä erityislupaa edellyttäviä lääkevalmisteita, joille on myönnetty määräaikainen erityislupa, ei voida kulutukseen luovuttaa määräaikaisella erityisluvalla eläinlääkintään.

Eläinlääkintään käytettävät määräaikaiset erityislupavalmisteet ovat luettelossa Eläinlääkevalmisteiden määräaikaiset erityisluvat.

Lääkevalmiste voidaan luovuttaa kulutukseen reseptillä tai lääketilauksella.

Kulutukseen luovuttajan (apteekki, sivuapteekki, sairaala-apteekki, lääketukkukauppa, lääketehdas) tulee pitää kirjaa määräaikaisella erityisluvalla toimitetuista lääkevalmisteista. Kirjanpitoa on säilytettävä 5 vuotta.

Valmisteen markkinointi tai muu myynnin edistäminen ei ole sallittua.

Lisätietoja:

[email protected]

Lue lisää, erityisluvat