Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea ohjeistaa apteekkeja lääkkeiden toimittamisesta verkkopalveluissa

2.2.2021

Fimea ohjeistaa verkko- ja etämyyntipalveluita tarjoavia apteekkeja siitä, että lääkkeiden myyntiin ja suorakorvauksiin apteekin verkko- ja etämyyntipalvelun välityksellä sovelletaan samoja periaatteita kuin muuhunkin lääkkeiden toimittamiseen. Myös verkko- ja etämyyntipalvelutoiminnan tulee tukea lääkkeiden järkevää käyttöä.

Kela puolestaan edellyttää Kelan ja apteekkien välisten sopimusten mukaisesti, että lääkkeitä suorakorvattuna toimittaessaan apteekit noudattavat Fimean antamaa ohjeistusta.

Samat säädökset kivijalassa ja verkossa

Verkkoapteekkitoimintaa säännellään kotimaisessa ja EU-lainsäädännössä. Säännöksiä sovelletaan internetin ja muiden etäviestimien välityksellä tapahtuvaan lääkkeiden myyntiin.

Ohjauskirjeessä apteekkeja muistutetaan, että myös verkko- ja etämyyntipalvelussa tulee huomioida lainsäädännön vaatimukset. Vaatimukset koskevat mm. tarjolla olevien lääkevalikoiman laajuutta, edullisempien vaihtoehtojen saatavuutta, hintaneuvontaa ja lääkevaihtoa.

Samalla muistutetaan, että suorakorvausmenettelyä koskevia sopimuksia ja niiden nojalla annettuja ohjeita noudatetaan myös, kun lääkkeitä toimitetaan korvattuna apteekin verkko- ja etämyyntipalveluissa.

Toimituspäivän tulee vastata luovutusajankohtaa

Lääkemääräystä edellyttäviä lääkkeitä saa toimittaa apteekin verkkopalvelusta ainoastaan sähköisellä lääkemääräyksellä. Asiakkaan tulee osoittaa vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, että hänellä on oikeus vastaanottaa lääke. Apteekin on  varmistuttava siitä, että toimitettavaa lääkevalmistetta koskevat ohjeet, määräykset ja myyntiluvan ehdot on otettu huomioon.

Apteekin verkko- ja etämyyntipalvelussa reseptilääkkeiden toimitusajankohdaksi katsotaan päivä, jolloin farmaseutin tai proviisorin tarkastamat lääkkeet luovutetaan kuljetettavaksi asiakkaalle. Tarkoitus on, että Reseptikeskuksessa näkyvä toimituspäivämäärä vastaa lääkkeiden tosiasiallista toimitushetkeä. Tällöin myös asiakkaiden lääkekorvausten omavastuukertymät päivittyvät reaaliaikaisesti todellisessa ostojärjestyksessä.

Lue lisää:

Fimean ohjauskirje apteekeille 2.2.2021 (pdf)

Kelan uutinen 2.2.2021

Lisätietoja:

Noora Oinonen, yliproviisori, Fimea, Lääkejakelu-jaosto, Lääkealan toimijoiden valvonta

Pirjo Rosenberg, yliproviisori, jaostopäällikkö, Fimea, Lääkejakelu-jaosto, Lääkealan toimijoiden valvonta

[email protected] 

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike