Farmakopeatoiminnassa aktiivinen vuosi

© GettyImages/alvarez

Fimean farmakopeatiimi järjesti aktiivisesti erilaista toimintaa vuoden 2023 aikana normaalin farmakopeatyön lisäksi. 

Toukokuussa nelisenkymmentä kansallista farmakopeaviranomaista ympäri Euroopan saapui Helsinkiin vuosittaiseen kokoukseen. Fimean emännöimää kokousta oli odotettu ja suunniteltu pitkään, sillä sitä oli yritetty järjestää keväästä 2020 alkaen, mutta jouduttu perumaan ja korvaamaan virtuaalitapaamisilla viime metreillä monta kertaa.

Kokouksessa käytiin positiivisessa hengessä innostunutta keskustelua erilaisista mahdollisuuksista kehittää farmakopeatoimintaa. Perinteisen yhden pöydän äärellä keskustelun lisäksi tulevaisuutta ideoitiin myös workshop-keskusteluissa. Kokousjärjestelyt sujuivat hyvin ja vieraat olivat todella tyytyväisiä tapaamisen antiin.

Farmakopea-webinaarisarja veti kuulijoita 

Fimean farmakopeatiimi järjesti syksyn aikana neliosaisen farmakopea-webinaarisarjan. Webinaarisarjan tavoitteena oli kertoa suomalaisille sidosryhmille Euroopan farmakopean oikeaa käyttöä ja tuoda esille, miten lääkealan jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö huomioidaan Euroopan farmakopean valmistelussa. 

Ensimmäisessä osassa käytiin läpi Europan farmakopean peruskäsitteitä, rakennetta ja valmisteluorganisaatiota sekä esiteltiin Fimean farmakopeatoimintaa. Toisessa osassa pureuduttiin Euroopan farmakopean ajankohtaisiin kemiallisiin teksteihin ja analyysimenetelmiin, ja kolmannessa osassa biologisiin ja mikrobiologisiin teksteihin. Neljännessä osassa suunnattiin katse kohti tulevaa.

Webinaarisarjaan ilmoittautui vajaa 800 sidosryhmien edustajaa. Osallistujia oli runsaasti etenkin lääketeollisuudesta, mutta myös apteekeista ja sairaala-apteekeista, opetus- ja tutkimustehtävistä, opiskelijoista ja eri viranomaistahoista sekä muista alan toimijoista. 

Puhujina webinaarisarjassa oli Fimean farmakopeatiimiläisiä ja muita Suomen Ph.Eur. asiantuntijajäseniä. Erinomaisia puhujavahvistuksia saatiin myös EDQM-kollegoilta.

Webinaareille toivottiin jatkoa 

Erilaisia farmakopea-aiheisia koulutuspäiviä on toki järjestetty ennenkin, mutta kokonainen webinaarisarja oli järjestyksessään ensimmäinen. Osallistujilta kerätystä palautteesta selvisi, että webinaarisarja oli koettu erittäin hyödylliseksi. Asiapitoiset luennot, asiansa tuntevat luennoitsijat ja monipuolinen sisältökokonaisuus saivat paljon kiitosta. Palautteenantajista 95 prosenttia oli tyytyväisiä ja myös webinaarisarjan laajuus oli koettu sopivaksi.

Myös jatkokehitykseen saatiin hyödyllisiä vinkkejä, kuten luentojen tallentaminen. Kuulijakunta oli laaja, joten luonnollisesti kaikki yksittäiset luennot eivät osuneet ihan kaikkien toimialaan tai tarpeeseen. Farmakopea-aiheista toivottiin järjestettävän tilaisuuksia myös jatkossa.

Euroopan farmakopeaan liittyviä asioita voi seurata tilaamalla Fimean farmakopea-aiheisen uutiskirjeen.

Lue lisää:

Euroopan farmakopea (fimea.fi)