Fimean ja Kelan yhteistyöllä syntyi uusi sovellus lääkkeiden kustannusten tarkasteluun

Mies katsoo tablettitietokonetta.
© GettyImages/Tippapatt

Fimea ja Kela julkaisivat loppuvuodesta sovelluksen lääkkeiden kustannusten tarkasteluun. Se on avoimesti saatavilla Kelan verkkosivuilla, ja sen käyttö on maksutonta. Sovellus on tarkoitettu lääkealan viranomaisille, arviointi- ja lääkehankintatyötä tekeville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille lääkealan toimijoille.

Tietoa kustannuskehityksestä päätöksenteon tueksi

Sovelluksen tarjoamaa tietoa voi käyttää esimerkiksi tunnistamaan lääkkeitä, joiden kustannuskehitykseen tulisi kiinnittää erityisesti huomiota. Sovelluksella voi esimerkiksi saada tilannekuvan niistä lääkkeistä, joiden kustannukset ovat kasvaneet ja vähentyneet eniten.

Sovellus mahdollistaa tarkastelut kaikista lääkeaineista sekä avo- että laitoshoidossa. Avohoidon lääkkeiden tarkastelu perustuu sairausvakuutuksesta korvattavien reseptilääkkeiden kustannuksiin.

Laitoshoidon lääkkeiden osalta tarkastelun pohjana on Fimean tukkumyyntitiedot, jotka perustuvat lääketukkukauppojen myyntiin sairaaloille julkisin listahinnoin. Sairaalat hankkivat lääkkeitä usein listahintaa matalammalla hinnalla. Listahintoihin perustuva raportointi osoittaa kuitenkin ne valmisteet, joiden hankintaan ja hintaneuvotteluihin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Tietosisältö mahdollistaa vertailun lääkeaineittain, ATC-luokittain sekä ajallisesti vuosittain tai koko tarkastelujaksolla, joka on 2017–2020. Jatkossa tiedot päivitetään neljännesvuosittain. Sovelluksen avulla lääkekustannusten kehittymistä voi tarkastella koko maan tasolla tai alueellisella tasolla sairaanhoitopiireittäin.

Sovelluksen ja tietotuotannon kehitys jatkuu

Tiedonhallinnan ja digitaalisten työvälineiden kehittäminen on myös yksi lääkeasioiden uudistuksen tärkeä tavoite. Sovellusta on tarkoitus kehittää, jotta se vastaa entistä paremmin esimerkiksi arvioinnin, vertailun ja päätöksenteon tietotarpeisiin kansallisesta ja alueellisesti.

– Kelan ja Fimean yhteistyön tavoitteena on olemassa olevan datan jalostaminen merkitykselliseksi tiedoksi. Tarkoitus on mahdollistaa lääkehoitoon ja -huoltoon liittyvien toimintojen nykyistä tavoitteellisempaa ja vaikuttavampaa kehittämistä, johtamista, valvontaa ja ohjausta sekä kansallisesti että tulevilla hyvinvointialueilla, kertoo Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen.