Henkilöstö on voimavaramme

Nauravaisia ihmisiä toimistolla.
© Johnér/Anna Roström

Fimean tavoitteena on valmentavan johtamisen arkipäiväistäminen. Esimiehet saivat valmennusta jatkuvien keskustelun käymiseen osaamisen hallintajärjestelmän Osaavan avulla. Lisäksi vuonna 2020 aloitettiin esimiesten yhteisten luottamukselliset valmennustilaisuudet, joissa käsitellään erilaisia esimiesten toivomia teemoja.

Fimea oli mukana valtio yhteiskehittämisessä työnantajakuvan uudistamiseen liittyen. Sisäisesti edistimme näkyvyyttä ja työnantajakuvaa sosiaalisessa mediassa ja kehitimme rekrytointiviestintää sekä lähtökyselyä ja -haastatteluja, joiden avulla saadaan arvokasta tietoa työntekijäkokemuksen ja työnantajakuvan kehittämiseksi.

Erityistä huomiota kiinnitettiin voimavarojen edistämiseen haastavana vuonna 2020. Esimiehet saivat koulutusta liittyen etäjohtamiseen ja henkilöstön huomioimiseen uuden tyyppisessä tilanteessa. Uuden työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa varmistettiin, että kolmikantayhteistyö toimii ja sairauspoissaoloihin, varhaiseen välittämiseen ja esimiesten tukeen panostettiin tavallistakin enemmän.

Fimeassa koottiin hyviä johtamiskäytäntöjä

Vuoden 2020 syksyllä Fimeassa pyydettiin henkilöstöä ilmiantamaan hyviä esihenkilöitä, jotta voisimme heitä haastattelemalla koota vinkkejä ja toimivia käytäntöjä kaikkien esihenkilöiden käyttöön. Ilmiantoja tuli runsaasti, ohessa Lääketurva-arvioinnin jaostopäällikön, ylilääkäri Maija Kaukosen ajatuksia esimiestyöstä.

Henkilöstö kuvaili Maijaa asiantuntevaksi, oikeudenmukaiseksi, kuuntelevaksi ja kannustavaksi. Hän pitää huolta alaisistaan ja on käytettävissä. Maija suhtautuu kouluttautumiseen hyvin myönteisesti, ei mikromanageroi ja osallistuu itsekin vaativiin arviointitöihin.

Mitä hyötyä näet siinä, että tiimisi vahvistaa osaamistaan kouluttautumalla?

Asiantuntijatyö on jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä. Asiantuntijuutta tulee kehittää monipuolisesti. Lääketieteellinen substanssi kehittyy koko ajan, mikä asettaa tarpeen seurata alan kirjallisuutta sekä kotimaisia ja kansainvälisiä kongresseja. Myös työnteon tapojen kehittäminen on asiantuntijatyössä tärkeää, ja itsensä altistaminen uusille ajatusmalleille ja toimintatavoille pitää mielen sopivan notkeana.

Vaikka työtä tekemälläkin oppii, ei asiantuntijuus säily vain rutiinitöitä tekemällä. Ja jos ei kehitä itseään, ei kohta ole enää asiantuntija.

Millä tavoin oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus näkyvät toiminnassasi esimiehenä?

Työntekijät tulee kohdata tasavertaisena. Vaikka olen esimies, en ole ihmisten yläpuolella. Tehtäväni on pyrkiä luomaan kaikille optimaaliset työskentelyolosuhteet. Meillä on kaikilla erilaiset lähtökohdat, perhetilanteet, kiinnostuksen kohteet ja monet muut henkilökohtaiset ominaisuudet. Ei ole vain yhtä muottia olla Fimean asiantuntija. Fimean sääntöjen puitteissa räätälöidään ratkaisuja, jotka palvelevat asiantuntijoita. Toisaalta myös edellytän kaikilta näiden sääntöjen puitteissa toimimista.

Millaisin keinoin nostat tiimisi osaamista esiin?

Sisäisesti olemme järjestäneet viikkopalaverin yhteydessä esityksiä. Kun työtehtävät valmistuvat, ne esitellään koko muulle joukkueelle. Toisaalta esityksiä tehdään myös ongelmatilanteissa, jotta voimme yhdessä miettiä ratkaisuja. Valmistuneissa töissä tämä toimii myös työtehtäviemme laadunvarmistuksena. Näissä keskusteluissa uudemmat arvioitsijat pääsevät kuulemaan kokeneempien näkemyksiä ja oppivat suhteuttamaan GVPn mukaisia säädöksiä käytännön ratkaisuihin.

Koordinaattoreiden kanssa olemme perustaneet viikkokokoukset, joissa käsitellään tarkastettavana olevien riskienhallintamateriaalien ongelmakohtia. Lisäksi otamme siellä esille muut regulatoriset asiat ja kysymykset, jotka vaativat yhteistä pohdintaa.

Summa summarum: altistan koko tiimini tuomaan esille osaamistaan työtehtävien kautta, jotta voimme keskustella niistä ja miettiä yhdessä ratkaisuja. Tavoittelen oppivaa organisaatiota, jossa kokeneemmat jakavat osaamistaan ja uudemmat jäsenemme pääsevät nopeammin mukaan.

Mitkä asiat ovat juuri sinulle tärkeitä esimiehenä? 

Tiimimme yhteishengen säilyttäminen ja lokeroitumisen estäminen. Etätyön aikakaudella jää helposti paitsi työpaikan sosiaalisesta liimasta ja se voi aiheuttaa tunteen, että etäpisteellä vain yksin vääntää raporttia ja tyhjentää sähköpostia.

Tärkein tehtäväni on pitää huoli siitä, että henkilöstö voi tehdä työtehtävänsä mahdollisimman hyvin. Oikeudenmukaisuus on ehdoton edellytys esimiestyön onnistumiselle.