Kohti toisenlaista työympäristöä 2025

Ihmisiä kävelemässä toimistolla.
© GettyImages/AzmanJaka

Fimea on kehittänyt toiminnassaan paikkariippumatonta ja monipaikkaista työympäristöä jo pidempään osana strategisia tavoitteitaan. Päätoimipaikka Kuopion ja Helsingin lisäksi toimitiloja on avattu yliopistosairaalakaupunkeihin Turkuun (1.4.2012) ja Tampereelle (1.9.2018). Uusimpana toimipisteenä avattiin tilat Ouluun 1.4.2020 lukien.

Toimitilojen kehittämistä ohjaa valtion toimitilastrategia ja kumppanina toimii valtionyhtiö Senaatti-Kiinteistöt Oy.

Helsingissä palattiin Tilkanmäelle uudistettuun monitilatoimistoon

Helsingin toimipiste muutti Mannerheimintie 103b:n ja 105:n tiloista Tilkanmäen kampukselle I ja F-rakennuksen täysin remontoituihin ja uudistettuihin tiloihin tammikuussa 2020. Muuton myötä luovuttiin viimeisistäkin omista työhuoneista ja nimetyistä työpisteistä ja siirryttiin uuteen monitilakonseptiin, jossa työpiste valitaan kulloisenkin työtehtävän mukaan hiljaisesta, vuorovaikutus-, projektityön tai neuvotteluihin käytetystä tilasta.

Helsingin toimipisteessä otettiin ensimmäisenä käyttöön laajamittaisesti valtion uusi monitilakonsepti, joten muuton yhteydessä henkilöstön kanssa työstettyjen pelisääntöjen ja käytäntöjen hyödyntäminen jatkuu muissa toimipisteissä myöhemmin tehtävien tilauudistusten myötä.

Kuopiossa Fimea ja AVI uusiin, yhteisiin tiloihin

Vuokrasopimus Fimean nykyisissä Kuopion tiloissa Technopoliksessa on päättymässä ja Senaatin tukemana ratkaisua haetaan valtion yhteiskäyttötiloista syksyllä 2020 vahvistetun valtion uuden toimitilastrategian mukaisesti.

Kuopion keskustassa sijaitseva ns. entinen lääninhallituksen talo, osoitteessa Hallituskatu 14, remontoidaan valtion monikäyttötilaksi. Tulevista tiloista rakennetaan muuntojoustavat, jotta ne mahdollistavat laajemman yhteiskäyttöisyyden tai muut työn muutoksesta johtuvat tilatarpeet myös tulevaisuudessa. Muutoksilla tavoitellaan innostavia ja työtä tukevia tiloja rakennuksen historiallisia ominaispiirteitä unohtamatta.

Loppuvuodesta 2022 valmistuviin tiloihin asettuvat aluksi ainakin Fimea, Aluehallintovirasto (AVI) ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV). Remontin vuoksi osa AVIsta toimii jo Fimean kanssa yhteisissä tiloissa Technopoliksessa.

Tilamuutoksia tiedossa myös Turussa ja Tampereella 2021

Fimean tilat Turun valtion virastotalossa, osoitteessa Itsenäisyydenaukio 2, muuttuvat kevään 2021 aikana. Rakennuksen korjausten vuoksi muutostöitä on ketjutettu. Fimean tilat siirtyvät maaliskuun 2021 alussa kahdeksanteen kerrokseen, johon valmistuu tilat 20 henkilölle.

Tampereella etsitään myös uusia toimitiloja, joihin sopii työskentelemään isompi joukko fimealaisia. Tilahankintaa hoitaa Senaatti-kiinteistöt ja tavoitteena on yhteinen tilaratkaisu Fimealle ja THL:lle.

Paikkariippumattomuus ja monipaikkaisuus turvasivat fimealaisten työn tehokkaan jatkumisen koronapandemian alkaessa.

Fimealaiset siirtyivät pääosin etätyöhön keväällä 2020. Vahva etätyösuositus on jatkunut koko toimintavuoden 2020 ajan.