Uutiset-näyttösivun murupolku

AstraZenecan koronarokotteen hyödyt edelleen haittoja suuremmat - erittäin harvinaiset veren hyytymishäiriötapaukset edellyttävät lisäselvityksiä

18.3.2021

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) kertoi tänään tiedotustilaisuudessa AstraZenecan koronarokotteen turvallisuusselvityksen tuloksista liittyen verisuonitukoksiin.

Lääketurvakomitean kanta on, että AstraZenecan koronarokotteen hyödyt ovat edelleen haittoja suuremmat ja rokotuksilla torjutaan koronapandemian leviämistä sekä sairaalahoitoon ja kuolemaan johtavia COVID-19 vakavia tautimuotoja.

Astra Zenecan rokotteen käyttöön ei liittynyt suurentunutta riskiä verisuonitukoksiin (esimerkiksi syviin laskimotukoksiin ja keuhkoveritulppiin). Myöskään tiettyihin rokote-eriin liittyviä laatu- tai muita poikkeamia ei todettu.  

Yhteyttä erittäin harvinaisiin veren hyytymishäiriöihin selvitetään lisää

Rokotteen mahdollista yhteyttä kahteen hyvin harvinaiseen veren hyytymishäiriöön tutkitaan lisää. Niihin liittyy vähentynyt verihiutaleiden määrä ja lisääntynyt taipumus verisuonitukoksiin.   

Lähes 20 miljoonalla rokotetulla on 16.3.2021 mennessä ilmoitettu 18 tapausta aivolaskimoiden tukoksesta. Tämän lisäksi seitsemällä rokotetulla on ilmoitettu yleistynyt suonensisäinen hyytyminen (disseminated intravascular coagulation; DIC). Haitat esiintyivät pääosin alle 55 -vuotiailla naisilla ja ilmenivät ensimmäisen kahden viikon kuluessa rokotteen saamisen jälkeen. PRAC jatkaa asian selvittämistä. EMA ja Fimea tiedottavat arvioinnin edistymisestä.

Jos rokotuksen jälkeen ilmenee aivolaskimotukoksen tai yleistyneen suonensisäisen hyytymisen oireita kuten pitkittyvä, paheneva päänsärky tai näköhäiriöt, uusi mustelmataipumus ilman vammaa tai lukuisat pienet ihonalaiset verenpurkaumat, tulee hakeutua terveydenhuoltoon ja mainita rokotuksestaan hoitavalle terveydenhuollon ammattilaiselle.

THL tulee tiedottamaan PRACin suosituksen mahdollisesta vaikutuksesta Suomen rokotussuositukseen.

Lue lisää:

EMA:n tiedote 18.3.2021
 

Lisätietoja antaa

  • Maija Kaukonen, jaostopäällikkö, ylilääkäri
  • Liisa Näveri, Lääketurvayksikön päällikkö
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike