Uutiset-näyttösivun murupolku

EMA muistuttaa klorokiinin ja hydroksiklorokiinin haittavaikutuksista

23.4.2020

COVID-19 infektioon ei ole vakiintunutta hyväksyttyä lääkehoitoa, mutta klorokiinia ja hydroksiklorokiinia on käytetty kokeellisena hoitona ja COVID-19 tutkimuksissa. Hoidon tehon ja turvallisuuden varmistamiseen tähtäävät isommat tutkimukset ovat kuitenkin vielä kesken. Euroopan lääkevirasto EMA muistuttaa, että käytöstä on raportoitu vakavia ja jopa kuolemaan johtavia haittavaikutuksia.

Suomessa klorokiinia ja hydroksikloriokiinia on jo pitkään käytetty malarian ennaltaehkäisyyn ja hoitoon sekä nivelreumaan. Vaikka viime vuosina monet uudemmat valmisteet ovat monilla potilailla syrjäyttäneet ne sekä malarian että reuman hoidossa, on näistä lääkkeistä vuosikymmenten ajalta kertynyt varsin runsaasti turvallisuustietoa. 

Kyseisiä lääkkeitä käytettäessä tulee erityisesti kiinnittää huomiota käytettävään lääkeannokseen. COVID-19 infektion hoidossa on raportoitu käytetyn korkeampia annoksia kuin aiemmin vakiintuneiden käyttöaiheiden mukaiset annokset ovat olleet. Korkeampiin annoksiin voi liittyä lisääntynyt haittavaikutusten riski.

Klorokiinin ja hydroksiklorokiinin tunnettuina haittavaikutuksina ovat sydämen sykkeeseen vaikuttavan ns. QT-ajan pidentyminen ja mahdollisesti jopa kuolemaan johtavat sydämen rytmihäiriöt. Tämä tulee huomioida sekä lääkkeen käyttöä harkittaessa, että seurannassa hoidon aikana. Erityistä varovaisuutta on noudatettava samanaikaisen muiden QT-aikaa pidentävien valmisteiden, kuten esimerkiksi atsitromysiini-antibiootin, yhteiskäytön suhteen.

Fimea seuraa yhteistyössä EMAn ja muiden kansallisten viranomaisten kanssa kokeellisten hoitojen tilannetta COVID-19-infektion hoidossa.

Lue lisää:

COVID-19: reminder of risk of serious side effects with chloroquine and hydroxychloroquine (EMA tiedote 23.4.2020)

(Uutista päivitetty EMAn tiedotteeseen 23.4. tehtyjen korjausten mukaisesti)

Lisätietoja antaa

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike