Uutiset-näyttösivun murupolku

Erityislupien käsittely on ruuhkautunut

5.11.2020

Fimean erityislupien käsittelyssä on ruuhkaa. Hakemukset pyritään käsittelemään viivytyksettä, mutta päätöksen saamisessa on varauduttava lupahakemuksen lakisääteiseen käsittelyaikaan, joka on 30 päivää asianmukaisen hakemuksen saapumisesta Fimeaan. Käsittelyaikaan ei lasketa hakemusten ja päätösten postitse toimittamiseen kuluvaa aikaa. 

Kiireellisissä tapauksissa Fimea voi myöntää pikaluvan (ns. faksilupa). Pikaluvat käsitellään saapumisjärjestyksessä mahdollisimman pian niiden vastaanottamisesta. Kannattaa huomioida, että pikalupien käsittely saattaa viivästyä, jos niiden määrä lisääntyy merkittävästi. Pikaluvasta perittävä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1499/2019 mukainen käsittelymaksu on 40 eur, tavallisesta luvasta 20 eur.

Hakemuksen käsittely hidastuu, jos se on puutteellisesti täytetty, ja siihen joudutaan pyytämään lisäselvityksiä. Hakijan tulee aina tarkistaa, että hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot jo ennen sen toimittamista Fimeaan. Erityisluvalla haettavan valmisteen saatavuus on myös hyvä varmistaa ennen hakemuksen lähettämistä.

Hakemuksen käsittelyvaiheen tiedustelu puhelimitse ruuhkauttaa lupien käsittelyä, joten pyydämme välttämään näitä yhteydenottoja.

Lisätietoja voi tarvittaessa tiedustella osoitteesta [email protected]
 

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike