Uutiset-näyttösivun murupolku

EU:n Joint Action -hanke CHESSMEN on käynnistynyt

13.2.2023

EU:n yhteinen Joint Action -hanke CHESSMEN on käynnistynyt virallisesti 16.1.2023. Hankkeen aloitustilaisuus järjestettiin perjantaina 10.2.2023 Roomassa Italian lääkeviraston (AIFA) johdolla.

”Lääkkeiden saatavuushäiriöiden määrä on lisääntynyt EU-maissa jo useamman vuoden ajan. EU-yhteistoimintahankkeella pyritään harmonisoimaan EU-jäsenmaiden toimintatapoja lääkkeiden saatavuushäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi ja häiriöiden vaikutusten vähentämiseksi tulevaisuudessa, kertoo jaostopäällikkö Johanna Linnolahti, Fimean edustaja ja osahankkeen 8 vetäjä.

”On tärkeää, että toimintatavat erilaisten taustasyiden aiheuttamissa saatavuushäiriöissä ovat eri EU-maissa yhtenevät, jotta mahdollisia vaikutuksia potilashoitoihin kyetään myös tarkastelemaan yhtenevästi. Ja toisaalta myös vähentämään häiriöitä oikeanlaisilla ratkaisuilla”, Linnolahti jatkaa.

CHESSMEN (Eng. Coordination and Harmonisation of the Existing Systems against Shortages of Medicines – European Network) on yhteistoimintahanke, johon osallistuu 27 lääkeviranomaista yhteensä 22 EU/ETA-maasta. Hankkeen tavoitteena on harmonisoida lääkkeiden saatavuushäiriöiden käsittelyä jäsenvaltioiden viranomaisten välillä ja siten vähentää lääkkeiden saatavuushäiriöitä Euroopassa.

CHESSMEN joint action -hanke koostuu kahdeksasta osahankkeesta, josta yhtä Fimea vetää seuraavan kolmen vuoden ajan. Fimean tehtävät hankkeessa keskittyvät erityisesti lääkkeiden saatavuushäiriöiden ennaltaehkäisyyn sekä saatavuushäiriöiden vaikutusten minimointiin tähtäävien toimintastrategioiden luomiseen. Hankkeen kokonaisbudjetti on 10 miljoonaa euroa, josta 80 % katetaan Euroopan komission EU4Health -rahoituksella.

Hanketta voi seurata myös LinkedInnin kautta.

Fimean verkkouutinen 22.7.2022: Fimea mukana kahdessa uudessa EU4Health-terveyshankkeessa
 

Lisätietoja antaa

  • Johanna Linnolahti, jaostopäällikkö, yliproviisori, p. 029 522 3231
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike