Uutiset-näyttösivun murupolku

Euroopan lääkevirasto arvioi GLP-1-analogien eli inkretiinimimeettien turvallisuutta

12.7.2023

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskiarviointikomitea (PRAC) arvioi tietoja itsemurha-ajatusten ja itsensä vahingoittamisen riskistä GLP-1-analogien käytön yhteydessä.  Näitä lääkkeitä ovat esimerkiksi semaglutidi ja liraglutidi. Niitä käytetään painonpudotukseen ja tyypin 2 diabeteksen hoitoon. 

Arvioinnin käynnisti Islannin lääkevirasto sen jälkeen, kun liraglutidia ja semaglutidia käyttävillä ihmisillä oli raportoitu itsemurha-ajatuksia ja itsetuhoista käyttäytymistä. Tällä hetkellä viranomaisilla on arvioitavana noin 150 ilmoitusta mahdollisesta itsetuhoisesta käyttäytymisestä ja itsemurha-ajatuksista. Suomessa ei ole tehty tällaisia tapauksia koskevia haittavaikutusilmoituksia.

Liraglutidia ja semaglutidia käytetään laajalti. Tähän mennessä on kertynyt yli 20 miljoonaa potilasvuotta maailmanlaajuisesti. Vielä ei ole selvää, liittyvätkö ilmoitetut tapaukset itse lääkkeisiin vai potilaan taustalla oleviin sairauksiin tai muihin tekijöihin. 

Itsemurhakäyttäytymistä ei ole tällä hetkellä lueteltu EU:n tuotetiedoissa minkään GLP-1-analogin osalta. 

Semaglutidin ja liraglutidin arviointi aloitettiin 3. heinäkuuta 2023, ja se on nyt laajennettu koskemaan muitakin GLP-1-analogeja. Arvioinnin odotetaan valmistuvan marraskuussa 2023. Kuten kaikkien lääkkeiden kohdalla, potilaita ja terveydenhuollon ammattilaisia kehotetaan käyttämään GLP-1-analogeja hyväksyttyjen tuotetietojen mukaisesti.

GLP-1-analogeja, kuten semaglutidi tai liraglutidi, ei saa lopettaa ilman lääkärin määräystä ja ohjeita. Potilaiden tulee ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai apteekkiin, jos asia herättää huolta tai kysymyksiä.

Lue lisää:

EMA statement on ongoing review of GLP-1 receptor agonists

Lisätietoja antaa

  • Jaana Santaholma, ylilääkäri, p. 029 522 3414
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike