Uutiset-näyttösivun murupolku

Euroopan lääkevirasto puoltaa koronavirusrokotteiden käytön laajentamista yhä nuoremmille

20.10.2022

Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitea (CHMP) suosittelee, että Comirnaty ja Spikevax -koronavirusrokotteiden käyttöä laajennetaan Comirnatyn osalta ikäryhmään 6 kk–4 vuotta ja Spikevaxin osalta ikäryhmään 6kk–5 vuotta. Molemmat rokotteet suojaavat alkuperäiseltä SARS-Cov-2 -koronavirukselta ja niillä on myyntilupa sekä aikuisille että lapsille 5. ja 6. ikävuodesta alkaen.

Käytön laajennuksen kohteena oleville nuoremmille ikäryhmille annos on pienempi kuin vanhemmille ikäryhmille. Tutkimustulosten mukaan Comirnatyn pienempi rokoteannos (3 mikrogrammaa) sai aikaan yhtä tehokkaan immuunivasteen kuin suurempi annos (30 mikrogrammaa) 16–25 -vuotiaille. Vastaavasti Spikevaxin kohdalla pienempi annos (25 mikrogrammaa) aiheutti yhtäläisen immuunivasteen kuin suurempi annos (100 mikrogrammaa) 18–25 -vuotiaille. Molemmissa tutkimuksissa mitattiin immuunivasteen vasta-aineiden määriä SARS-Cov-2 -koronavirusta vastaan.

Nuorimmassa ikäryhmässä, 6 kk–4 vuotta, ilmaantuneet haittavaikutukset vastasivat muissa ikäryhmissä jo ilmenneitä ja tunnettuja haittoja. Ärtyisyys, väsymys, ruokahaluttomuus, kutina ja rokotuskohdan kipeytyminen olivat tavanomaisimpia haittavaikutuksia Comirnaty-rokotteella. Ärtyisyys, itkuisuus, ruokahaluttomuus ja väsymys olivat tavallisimmat haitat 6 kk–3 -vuotiailla, jotka rokotettiin Spikevaxilla. Molemmilla rokotteilla ilmenneet tavallisimmat haittavaikutukset olivat lieviä tai kohtalaisia ja lievittyivät muutamassa päivässä.

Lääkevalmistekomitean johtopäätös on, että koronavirusrokotteiden käytön laajentamisen hyödyt yhä nuoremmalle kohderyhmälle ovat haittoja suuremmat.

EU-jäsenmaiden kansalliset terveysviranomaiset päättävät rokotuskampanjoista kussakin jäsenmaassa huomioiden paikalliset olosuhteet pandemian etenemisessä, sairaalahoidon tarpeessa, haavoittuvien väestönosien suojaamisessa, rokotuskattavuudessa ja rokotteiden saatavuudessa.

Euroopan komissio tekee päätöksen myyntiluvan käyttöaiheen laajentamisesta nuorempiin ikäryhmiin Euroopan lääkeviraston lääkevalmistekomitean suosituksesta. Komission päätös kattaa kaikki EU:n jäsenmaat, myös Suomen.

Lue lisää:

EMA:n tiedote 19.10.2022 

Lisätietoja antaa

  • Kari Punnonen, jaostopäällikkö, puh. 295223440
  • Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö, p. 029 522 3320
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike