Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea julkaisi arviointikoosteen remdesiviiristä COVID-19-taudin hoidossa

7.8.2020

Remdesiviiri on ensimmäinen lääke, jolla on Euroopassa myyntilupa koronavirustaudin (COVID-19-taudin) hoitoon. Myyntilupa on myönnetty ehdollisena. Kansallisia tarkoituksia varten Fimean lääkehoitojen arviointi -prosessi on laatinut koosteen remdesiviiri-hoitoa koskevista tutkimustuloksista ja kustannuksista.

Arvioinnin johtopäätökset

Tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan sairaalan vuodeosastohoidossa olevilla potilailla, jotka tarvitsevat lisähappea, remdesiviirin on osoitettu lyhentävän toipumisaikaa ja mahdollisesti vähentävän kuolleisuutta lumeeseen verrattuna. Sen sijaan potilailla, jotka eivät tarvitse lisähappea, hoidosta ei ole osoitettu hyötyä. Myöskään tehohoitoa tarvitsevilla potilailla remdesiviiri-hoidosta ei ole hyötyä.

Käytettävissä oleva julkaistu tutkimusaineisto on osittain keskeneräistä, ja päätutkimuksessa havaittuja hyötyjä ei ole toistaiseksi osoitettu muissa julkaistuissa tutkimuksissa. Lisäksi ei tiedetä, miten potilaiden saama muu hoito − esimerkiksi kortikosteroidihoito − vaikuttaa remdesiviirillä saavutettaviin hoitotuloksiin.

Remdesiviirin lääkekustannukset potilasta kohden ovat keskimäärin noin 2 200 euroa. Viisi päivää kestävä remdesiviiri-hoito on kustannusneutraalia, mikäli se lyhentää vuodeosastoaikaa keskimäärin vähintään kolmella vuorokaudella. Vuodeosastohoidossa olevilla potilailla, jotka tarvitsevat lisähappea, päätutkimuksen tulosten perusteella jokseenkin tämän suuruinen lyhenemä voisi olla saavutettavissa.

Kommentointi

Arviointikoostetta voi kommentoida 31.8.2020 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen [email protected]. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää

Arviointikooste (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, p. 029 522 3516
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike