Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea muistuttaa lääkäreitä Litalgin-valmisteen agranulosytoosin riskistä ja verikoeseurannan tärkeydestä

4.10.2021

Litalginin sisältämä metamitsoli aiheuttaa agranulosytoosia. Siksi Litalginia tulisi määrätä ainoastaan hyväksyttyihin käyttöaiheisiin ja lyhimmän mahdollisen tarvittavan ajan. Mikäli Litalginia kirjoitetaan potilaalle kotiin, on järjestettävä verikoeseuranta ja annettava ohjeet lopettaa hoito ja hakeutua välittömästi lääkäriin, jos agranulosytoosiin viittaavia oireita ilmenee.

Agranulosytoosi voi ilmetä milloin tahansa Litalgin-hoidon aikana

Litalginin vaikuttavina aineina ovat metamitsoli ja pitofenoni. Metamitsoli on tulehduskipulääke, jolla on myös spasmolyyttistä vaikutusta. Pitofenoni on sileää lihasta relaksoiva antikolinergi. Litalginia on saatavilla tablettina ja injektionesteenä ja sen valmisteyhteenvedon mukaiset käyttöaiheet ovat ruoansulatuskanavan sekä sappi- ja virtsateiden koliikkikivut ja rakkokouristukset.

Metamitsolin hyvin tunnettuna harvinaisena haittavaikutuksena ovat verenkuvamuutokset kuten leukopenia, trombosytopenia, pansytopenia ja pahimmillaan agranulosytoosi. Agranulosytoosilla tarkoitetaan vaikeaa neutropeniaa (veren neutrofiilimäärä < 0,5 x 109/l), johon liittyvät äkilliset infektion oireet. Potilas on välittömässä hengenvaarassa ilman asianmukaista hoitoa.

Agranulosytoosi voi ilmaantua milloin tahansa metamitsoli-hoidon aikana (altistus 1 vrk – vuosia), eikä se riipu lääkkeen annoksesta. Agranulosytoosin mekanismi on immunologinen, joten aiemmin metamitsolille herkistynyt voi saada oireet hyvin nopeasti. Aiemman metamitsoli-hoidon aikana verenkuvahaittoja saanutta potilasta ei saa koskaan altistaa lääkkeelle uudelleen.

Riskienminimointitoimilla pyritään vähentämään vakavia verenkuvahaittoja

Metamitsoli on monessa maassa poistettu markkinoilta agranulosytoosiriskin takia. Suomessa sitä on edelleen saatavana Litalgin-valmisteena riskienminimointitoimien turvin. Päätökseen on osaltaan vaikuttanut samalla mekanismilla vaikuttavien lääkkeiden puuttuminen Suomen markkinoilta.

Suomessa Litalginin käyttöä on rajoitettu agranulosytoosin riskin takia vuonna 2017. Litalginin käytön tulisi kestää vain lyhimmän tarvittavan ajan. Jos Litalginia kuitenkin käytetään yli viikon ajan, pitää potilaan perusverenkuva ja valkosolujen erittelylaskenta tarkistaa viikoittain.  Apteekissa Litalginia ostavalle potilaalle annetaan potilaskortti, jossa varoitetaan agranulosytoosin vaarasta, kerrotaan tarvittavista verikokeista, ja neuvotaan lopettamaan lääkitys välittömästi ja ottamaan yhteyttä lääkäriin, mikäli infektion oireita ilmenee. Lisäksi yli 30 tabletin pakkaukset on poistettu markkinoilta.

Riskienminimointitoimien vaikutusta seurataan haittavaikutusilmoitusten avulla. Vuodesta 2018 lähtien Litalginin vakavista verenkuvahaitoista on ilmoitettu 2 - 4 tapauksessa vuosittain. Potilaat ovat tyypillisesti nuoria ja työikäisiä aikuisia (vaihteluväli 18 - 80 vuotta).  Yhtään kuolemaan johtanutta haittaa ei ole raportoitu Suomessa riskienminimointitoimien käyttöönoton jälkeen. Ilmoitusten perusteella Litalginin käyttö kuitenkin aiheuttaa yhä vaikeita, potentiaalisesti hengenvaarallisia sairaalahoitoa vaativia neutropeenisiä infektioita osalle lääkkeen käyttäjistä.  Ilmoitusten perusteella verenkuvaseuranta ei aina vaikuta toteutuvan asianmukaisesti, kun potilaalle määrätään lääkettä kotona otettavaksi. Joissakin ilmoituksissa potilas on kehittänyt vaikean neutropenian hyvin nopeasti muutamissa päivissä Litalginin aloituksen jälkeen.

Koska vakavia haittoja raportoidaan edelleen, Litalginin valmisteyhteenvetoa, pakkausselostetta ja potilaskorttia on päivitetty agranulosytoosin riski-informaation korostamiseksi. Lisäksi Litalgin-valmisteiden ulkopakkauksiin on lisätty varoitus haittavaikutuksista sekä ohje verikoeseurannasta ja lääkkeen käytöstä vain lyhyimmän mahdollisen ajan.  Lääkäreille ja apteekeille on myös lähetetty muistutuskirje agranulosytoosin riskistä.

Potilaalle tulee järjestää verikoeseuranta ja antaa tietoa agranulosytoosin riskistä

Agranulosytoosi ja muut verenkuvaan kohdistuvat haittavaikutukset ovat harvinaisia metamitsolin käyttäjillä. Kuitenkin kyseessä on vakava, sairaalahoitoon ja jopa kuolemaan johtava haitta. Siksi Litalginia tulisi määrätä ainoastaan hyväksyttyihin käyttöaiheisiin ja lyhimmän mahdollisen tarvittavan ajan. Potilaan ei tulisi käyttää Litalgin-valmistetta omatoimisesti muihin vaivoihin. Mikäli Litalginia kirjoitetaan potilaalle kotiin yli viikon ajaksi, on hänelle järjestettävä verikoeseuranta ja annettava ohjeet lopettaa hoito ja hakeutua välittömästi lääkäriin, jos agranulosytoosiin liittyviä oireita ilmenee. Iäkkäille potilaille Litalginia ei tulisi määrätä ollenkaan (Fimean Lääke 75+ -tietokanta).

Lisätietoja antaa

  • Tiina Jaakkola, ylilääkäri p 029 5223628
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike