Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimea mukana kehittämässä turvallista rajat ylittävää reseptipalvelutoimintaa

6.7.2020

Fimea osallistuu Euroopan komission rahoittamaan 19 miljoonan euron UNICOM-terveyshankkeeseen.

UNICOM (Up-scaling the global univocal identification of medicines) on EU:n uusi digitaalinen terveysinnovaatiohanke, jonka tavoitteena on yhtenäistää Euroopan lääketietoja koskettavia terveysprosesseja. Potilasturvallisuuden lisäksi hanke edistää julkista terveydenhuoltoa, kliinistä lääketutkimusta ja lääkealan liiketoimintaa sekä tehostaa lääkevalvontaa.  

Seuraavan neljän vuoden aikana UNICOM-hankkeessa:

  • kehitetään uusia tietojärjestelmä- ja tietovarastoratkaisuja, jotka mahdollistavat Kansainvälisen Standardointijärjestön lääkevalmisteiden tunnistekoodien (IDMP standardi) käyttöönoton keskeisissä lääketietokannoissa ja lääkevalvontaprosesseissa ympäri Eurooppaa.
  • varmistetaan kehitettyjen ratkaisujen toimivuus testaamalla niitä kansallisissa ja maiden välisissä apteekki- ja terveydenhuoltojärjestelmien piloteissa. Samalla pyritään tunnistamaan tuotettujen järjestelmäratkaisujen mahdolliset puutteet ja lisäkehitystarpeet.

Vuodenvaihteessa käynnistyneeseen hankkeeseen osallistuu 19 valtion kansallista lääke- ja terveysvirastoa sekä kymmeniä sidosryhmäorganisaatioita. Suomesta hankkeeseen osallistuvat Fimean lisäksi Kela ja THL. Hankkeen koordinaatiosta vastaa saksalainen viestinnän ja teknologian tutkimusyritys Empirica.

Kohti parempaa lääketurvallisuutta ja uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia

IDMP-standardia on kehitetty 10 vuoden ajan. UNICOM-hanke on hyvin mittava ja vaativa, sillä se vaatii lääkealan toimijoiden käyttämien informaatioarvoketjujen muuttamista IDMP-standardiin soveltuviksi, alkaen tietojen syöttämisestä tietovarastoihin ja päättyen tiedon hyödyntämisvaiheeseen.

Hanke mahdollistaa oikean lääkkeen välittämisen turvallisesti potilaalle välittömästi riippumatta siitä, missä Euroopan maassa resepti on myönnetty. Lääke- ja terveystietojen parempi saatavuus ja nopeutunut tietojen välittäminen tehostavat lääkkeiden haittavaikutusten ehkäisyä ja väärinkäytön torjuntaa kaikkialla Euroopassa.

Pidemmällä aikavälillä hanke edistää myös lääkealan innovaatiotoimintaa esimerkiksi kliinisten lääketutkimusten osalta, sekä mahdollistaa uusien palvelu- ja liiketoimintamuotojen kehittymisen. IDMP standardin käyttöönoton jälkeen esimerkiksi suomalaiset apteekit voivat entistä toimitusvarmemmin hakea kansallisten yhteyspisteiden kautta muiden Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden reseptejä toimitettavaksi, ja siten kehittää omaa liiketoimintaansa.

Lue lisää:

UNICOM-hankkeen verkkosivut

Lisätietoja antaa

  • Mika Kuivamäki, IT-kehityspäällikkö, p. 029 522 3646
  • Sähköpostiosoite on muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike