Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimeaan on ilmoitettu ensimmäiset COVID-19 -rokotusten jälkeiset kuolemantapaukset

26.1.2021

Fimeaan on ilmoitettu ensimmäiset kuolemantapaukset, jotka ovat tapahtuneet ajallisesti pian koronarokotteen antamisen jälkeen. Tapauksia on 25.1. mennessä ilmoitettu kolme ja niissä kaikissa potilaan epäillään menehtyneen sairauteen, joka hänellä on ollut jo ennen rokotteen saamista. Tämänhetkisen tiedon mukaisesti rokotteen ei epäillä aiheuttaneen menehtymistä, eikä suosituksia rokottamisen suhteen olla muuttamassa.

Koska tapauksia on vähän ja haittavaikutusilmoituksiin sisältyy salassa pidettäviä terveystietoja, viranomaiset voivat antaa tapausten yksityiskohdista lisätietoja vain niukasti henkilöiden yksityisyydensuojan varmistamiseksi. Fimea julkaisee koosteen haittavaikutusilmoituksista sivuillaan 1-2 päivän välein ja laajemman raportin taustatietoineen keskiviikkoisin.

Terveydentilaltaan hauraiden rokottamista harkittava tapauskohtaisesti

Suomessa THL suosittelee, että saattohoitovaiheessa olevia henkilöitä ei rokoteta. Muutoinkin heikkokuntoisten, hauraiden henkilöiden rokottamisesta päätetään tapauskohtaisesti yhteistyössä hoitavan lääkärin, rokotettavan ja hänen omaistensa kanssa.

Suomessa iäkkäät hoivakotiasukkaat ovat suurelta osin saaneet ensimmäisen rokoteannoksen. Iäkkäiden hoivakotiasukkaiden riski menehtyä perussairauksiinsa lyhyelläkin aikavälillä on suuri. Normaalioloissa Suomessa menehtyy hoivakodeissa noin 400 asukasta viikossa. Koska rokottaminen koronavirusta vastaan ei estä sairastumista tai menehtymistä muihin sairauksiin, näitä menehtymisiä tulee tapahtumaan rokottamisen jälkeen.

Rokotteiden turvallisuutta seurataan ja arvioidaan jatkuvasti

Rokotteiden turvallisuusseuranta on jatkuvaa maailmanlaajuista toimintaa. Turvallisuustietoa kertyy esim. haittavaikutusilmoituksista, tutkimuksista ja julkaistusta kirjallisuudesta. Kertyvästä tiedosta etsitään signaaleja mahdollisista turvallisuusongelmista. Myös Suomessa ilmoitetut haittavaikutukset ovat osa kansainvälistä turvallisuusseurantaa. Mikäli turvallisuusongelma tieteellisen arvioinnin jälkeen varmistuu, ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Lue lisää:

Kuinka paljon haittavaikutusilmoituksia COVID-19-rokotteista on tullut Suomessa?

Haittavaikutusilmoituksen tekeminen

Lisätietoja antaa

  • Maija Kaukonen, ylilääkäri, p 0295223308
  • Liisa Näveri, lääketurvallisuusyksikön päällikkö, p. 0295223340
  • Sähköposti muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike