Uutiset-näyttösivun murupolku

Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 on julkaistu

3.3.2023

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022 on julkaistu. Artikkeleja vuoden tapahtumista sekä tilastoja ja graafeja on koottu myös erilliseen sivustoon osoitteeseen vuosikertomus.fimea.fi.

Vuonna 2022 Fimea jatkoi kehittämiseen keskittyvän strategiansa toimeenpanoa. ”Maaliskuun alussa uudistetun organisaatiorakenteen avulla on pystytty entistä paremmin edistämään strategisia päätavoitteita; palvelevaa asiantuntijuutta, sujuvaa ja mahdollistavaa toimintakulttuuria sekä kansallista ja kansainvälistä vaikuttavuutta”, toteaa ylijohtaja Eija Pelkonen.

Vuosi 2022 oli vilkas lainsäädäntömuutosten vuosi ja Fimea oli erityisen aktiivinen EU-lääkelainsäädännön päivittymiseen liittyvässä yhteistyössä. Lainsäädäntöuudistusten lisäksi Fimean edustajat ovat myös olleet mukana lukuisissa EMAn toimintoihin liittyvissä kehittämisasioissa.

Aktiivisen kansainvälisen yhteistyön lisäksi Fimea keskittyi vastaamaan myös kansallisiin lääke- ja lääkitysturvallisuutta parantaviin haasteisiin. ”Kansallisen lääketietovarannon valmistelutyö jatkui ratkaisukuvauksen laatimisella ja vaikutusten arvioinnilla, jotka täydentävät aiempia selvityksiä. Lääketietovaranto mahdollistaa lääkkeiden määräämisen ja käytön ohjauksen kansallisesti, alueellisesti ja organisaatiotasolla niin ammattilaisen kuin lääkkeenkäyttäjänkin arjessa”, Pelkonen kertoo.

”Vuonna 2022 Fimea talous säilyi vielä vakaana huolimatta poikkeuksellisen runsaista kehittämisinvestoinneista, jotka tulevat haastamaan talouttamme seuraavina vuosina.”
Fimean rahoitus koostuu pääasiassa lääkealan toimijoiden asiakasmaksuista. Lääkevalmisteiden myyntiluvat, lääkealan toimijoiden lupa- ja tarkastusmaksut sekä erillislain mukaiset laadunvalvontamaksut muodostavat noin 85 % viraston kokonaisrahoituksesta. Jäljellä oleva 15 % on valtion budjetista rahoitettavaa toimintaa, jota ovat muun muassa lääkevalvonnan yleinen viranomaisohjaus, farmakopeatyö ja lääkehoitojen arviointi.

Lue lisää:

•    Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022 (pdf)
•    Fimean vuosikertomus 2022

Lisätietoja antaa

  • Eija Pelkonen, ylijohtaja
  • Esko Kiiski, talousjohtaja
  •  Sähköpostit muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike