Uutiset-näyttösivun murupolku

Kannabidiolia (CBD) valvotaan lääkkeenä Suomessa

24.6.2019

Kannabidioli on viime aikoina ollut esillä julkisessa keskustelussa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea haluaa selventää tilannetta ja esiin nousseita kysymyksiä.

Kannabidioli (CBD) on tunnettu lääkeaine ja käytössä lääkkeenä. Valmiste, joka sisältää kannabidiolia rinnastuu reseptilääkkeeseen Suomessa. Jokainen valmiste arvioidaan valmistekohtaisesti ja Fimea ratkaisee yksittäisellä luokittelupäätöksellä, pidetäänkö valmistetta Suomessa lääkkeenä.

Kannabidiolia sisältävien tuotteiden hankkiminen ulkomailta ei välttämättä ole laillista. Kannabidiolia sisältävän lääkkeeksi luokiteltavan valmisteen maahantuonti ilman reseptiä on kiellettyä. Esimerkiksi verkon kautta tuotteita tilaavan tai tuotteita ulkomailta mukanaan tuovan tulee etukäteen varmistua maahantuonnin laillisuudesta. Rajoitukset riippuvat tuotteen koostumuksesta, ja siitä miten se Suomessa luokiteltaisiin. Rajoituksiin vaikuttaa lisäksi se, tuodaanko lääke maahan Euroopan talousalueelta (ETA) vai sen ulkopuolelta.

Ruokaviraston antaman tiedon mukaan markkinoilla on myös kannabidiolia sisältäviä elintarvikkeita. Kannabinoidiuutteet, kuten CBD-uute, ja elintarvikkeet, joihin on lisätty CBD- tai muita kannabinoidiuutteita, katsotaan EU:ssa uuselintarvikkeiksi, joiden käyttö elintarvikkeena ei ole sallittua ilman uuselintarvikelupaa. Niitä ei myöskään saa markkinoida lääkkeellisillä väitteillä.

Suomessa kukin viranomainen valvoo toimivaltansa mukaisesti markkinoilla olevia tuotteita. Fimea tekee yhteistyötä Tullin kanssa tuotteiden maahantuonnin valvonnassa. Tulli pyytää Fimealta lausunnon tarvittaessa, jos tullissa tavataan valmiste, joka voisi olla koostumuksen perusteella lääke.

Lue lisää:

Matkailijan lääkkeet

Hamppu elintarvikkeena, Ruokaviraston tiedote

Lisäys uutiseen 27.9.2019: Tukesin tiedote: Kosmetiikka ei voi sisältää kannabidiolia

Lisätietoja antaa

  • Kristiina Pellas, yliproviisori, p. 029 522 3422
  • Juliana Raitis, lakimies, p. 029 522 3656
  • Sami Paaskoski, yliproviisori, p. 029 522 3237
  • Sähköpostit ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike