Uutiset-näyttösivun murupolku

Kevyet nenä-suusuojaimet eivät ole riittäviä estämään virustartuntoja

18.3.2020

Terveydenhuollossa käytettävät nenä-suusuojaimet, kirurgiset maskit ja suojakäsineet ovat lääkinnällisiä laitteita, joita käyttämällä pyritään ensisijaisesti suojaamaan potilasta hoitohenkilöstön aiheuttamilta tartuntariskeiltä. On huomioitava, että esim. kevyeiden nenä-suusuojaimien suojauskyky ei ole yksin riittävää estämään virustartuntoja. Niiden tarkoitus on suojata potilasta hoitavan henkilön mahdollisesti aiheuttamilta pisaratartunnoilta. Lääkinnällisten laitteiden valvova viranomainen on Fimea.

Tuotteet, joilla suojataan käyttäjää ympäristössä olevilta viruksilta ja vaarallisilta aineilta ovat henkilönsuojaimia. Ammattimaisille käyttäjille, kuten terveydenhuollon ammattilaiset tarkoitettujen henkilönsuojaimien markkinavalvonnasta vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön Työ- ja tasa-arvo-osasto. Kuluttajille tarkoitettujen suojaimia valvova kansallinen viranomainen on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES.

Eri käyttötarkoituksiin tarkoitettuja hengityssuojaimia säätelevät toisistaan poikkeavat Euroopan yhteisön lainsäädännöissä annetut vaatimukset. Kumpaankin tuoteryhmään kuuluvat tuotteet saavat olla myynnissä vain CE merkittyinä. Ero henkilösuojaimen ja lääkinnällisen laitteen välillä on tunnistettavissa CE-merkinnästä. Henkilösuojaimen CE-merkin yhteydessä on aina nelinumeroinen arviointilaitoksen tunnusluku.

Lue lisää:

Tietoa erilaisten hengityssuojaimien luokittelusta ja käytöstä löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivuilta

Lisätietoa henkilönsuojaimista ja niille annetuista vaatimuksista sekä valvojien yhteystiedot Tukesin sivuilla

Lisätietoja antaa

  • Tuomo Aarnikka, tarkastaja, p.0295223278
  • Heikki Mattlar, yksikön päällikkö, p. 0295223270
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike