Uutiset-näyttösivun murupolku

Koronarokotteiden ja sydänlihas- ja sydänpussitulehdusten mahdollisen yhteyden arviointi jatkuu

11.6.2021

Euroopan lääkeviraston (EMA) lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on arvioinut koronarokotteiden yhteyttä sydänlihas- ja sydänpussitulehduksiin. Näitä on raportoitu EU:n alueella kaikilla Suomessa käytössä olevilla koronarokotteilla.

Koronarokotteiden ja sydänlihas- ja sydänpussitulehduksen välillä ei ole vahvistettu syy-yhteyttä ja selvitykset asian suhteen jatkuvat. 

Sydänlihas- ja sydänpussitulehdus ovat tulehduksellisia sairauksia, joiden syynä on yleensä erilaiset infektiot tai elimistön oman puolustusjärjestelmän häiriö. Niitä esiintyy vuosittain 1-10 tapausta/100 000 henkeä. Oireena voi olla hengenahdistusta, voimakasta ja epäsäännöllistä sydämensykettä sekä rintakipua.

PRAC aloitti arvioinnin sen jälkeen, kun Israelissa raportoitiin koronarokotuksen jälkeen ilmenneitä sydänlihas- ja sydänpussitulehduksia. Useimmat tapauksista olivat lieviä ja ilmenivät pääosin joitakin päiviä 2. rokoteannoksen jälkeen alle 30-vuotiailla miehillä. Oireet väistyivät muutamassa päivässä.

Rokotettuja kehotetaan ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, jos heillä ilmenee edellä mainittuja oireita koronarokotuksen jälkeen. Terveydenhuollon ammattilaisia kannustetaan ilmoittamaan mahdollisista sydänlihas- ja sydänpussitulehduksista, jotka ilmenevät pian koronarokotuksen jälkeen.

EMA jatkaa arviointia kertyvän lisätiedon valossa ja ohjeistusta päivitetään tarvittaessa.

Mahdolliset omaan rokottamiseen liittyvät huolet tai kysymykset tulee selvittää oman hoitavan tahon tai rokottavan yksikön kanssa. Haittavaikutusilmoituksen tekeminen ei korvaa hoidon tarpeen arviointia. Mahdollisiin haittavaikutusilmoituksiin tästä aiheesta toivotaan liitettävän jo ensi vaiheessa mukaan rokotteen eränumero ja sairaskertomusteksti kontaktista terveydenhuoltoon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää parhaillaan myokardiitin yleisyyttä koronarokotuksen saaneilla ja rokottamattomilla Suomessa.

Lisätietoa:

COVID-19 vaccines: update on ongoing evaluation of myocarditis and pericarditis (EMAn tiedote 11.6.2021)

Lisätietoja antaa

  • Liisa Näveri, lääketurvallisuusyksikön päällikkö
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike