Uutiset-näyttösivun murupolku

Lääketietovarannon ratkaisukuvaus edistyy – anna palautetta selvitysraportin luonnokseen

28.2.2022

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea pyytävät palautetta kansallisen lääketietovarannon lähtökohtia tarkentavaan raporttiluonnokseen. Kommenteille julkaistava raportti kuvaa kansallisen lääketietovarannon ratkaisua keskitettynä tietovarantona, joka toteuttaa aiemmissa selvityksissä (STM raportteja ja muistioita 2021:3 ja 2021:32) tunnistetut asiakastarpeet ja toiminnallisuudet. Tavoitteena on esittää keskitetyn tietovarannon toimintamalli sekä siihen liittyvät keskeiset tiedonkäsittelyn, -hallinnan ja -siirron toiminnallisuudet.

Lääkehoidon tiedonhallinnan ja digitaalisten välineiden kehittäminen, kuten kansallinen lääketietovaranto, sisältyvät pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisen lääkeasioiden uudistuksen tavoitteisiin.

Toteutuessaan lääketietovaranto olisi useiden toimijoiden käyttöön suunniteltu ja ylläpidetty tietovaranto, jonka tiedot olisivat luovutettavissa ja hyödynnettävissä erityisesti lääkehoidon ja -logistiikan erilaisiin käyttötarkoituksiin sekä ohjauksen, valvonnan, varautumisen ja tiedolla johtamisen tarpeisiin. Nykytilassa lääkevalmisteen tiedot ovat hajallaan eri toimijoiden tietovarannoissa, mikä vaikeuttaa tietojen hyödyntämistä eri käyttötarkoituksissa.

Lääketietovarantoon liittyvän kolmannen toimeksiannon tavoitteena on tarkentaa aiempien selvitysten tuottamaa kuvaa keskitetyn lääketietovarannon loogisen tason ratkaisuarkkitehtuurina. Lisäksi tavoitteena on tuottaa vaihtoehtoisia skenaarioita lääketietovarannon toteuttamiseksi sisältäen vertailun nykyiseen toimintamalliin. Lopputuloksena on tavoitetilan kokonaiskuvaus, joka painottuu erityisesti viranomaisten palveluihin.

Palautteita selvitysraportin luonnokseen toivotaan 18.3.2022 mennessä. Kiitämme jo etukäteen annetusta arvokkaista näkemyksistä. Niiden avulla raportti viimeistellään julkaistavaksi. Raportti luovutetaan STM:lle huhtikuun 2022 alussa.

Kysely

Huom. Kysely on valmisteltu teknisesti kerralla vastattavaksi. Kyselyn sisältöön voi tutustua etukäteen liitteessä olevasta pdf-tiedostosta: Palautekysely pdf

Lue lisää:

Selvitysraportin luonnos

Lääkeasioiden uudistus

Lääketietovarannon jatkoselvitys: Lääketietovarannon toimintaedellytykset valtakunnallisena palveluna

Lääketietovarannon selvitys

Lisätietoja:

Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, projektipäällikkö, p. 029 522 3517, [email protected]

Riikka Vuokko, Erityisasiantuntija, p. 029 5163 600, [email protected]

Kyselyyn liittyvät tekniset tiedustelut:

Milja Piispanen, projektikoordinaattori, p. 029 522 3311, [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike