Uutiset-näyttösivun murupolku

Lääketietovarannon selvitys valmistunut

18.1.2021

Osana STM:n lääkeasioiden uudistusta tuotettiin vuonna 2020 lääketietovarannon selvitys. Lääketietoon liittyvällä yhteistyöllä edistetään osaltaan rationaalisen lääkehoidon toteutumista ja lääkehoitoon liittyvien toimintojen nykyistä tavoitteellisempaa kehittämistä, johtamista, valvontaa ja ohjausta.

Fimean toteuttamassa selvityksessä kuvataan kansallisen, keskitetyn lääketietovarannon tavoitteita, sisältöä ja toiminnallisuuksia sekä tulevaisuuden kehityspolkua. Selvitystyötä tehtiin yhteistyössä eri virastojen ja sidosryhmien kanssa. Lääketietovarannon selvitys kuvastaa pitkäaikaista lääketiedon kehityshistoriaa ja lähivuosien uudistamistarpeita. Keskitetyn lääketietovarannon avulla voidaan tehostaa viranomaistoimintaa lääketiedon hallinnassa. Lääkevalmisteen tiedon tuotantoon, hallintaan ja jakamiseen liittyviä prosesseja ja palveluita sekä niiden käytettävyyttä ja saavutettavuutta voidaan parantaa nykyisestä eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Ratkaisu mahdollistaa uudenlaista digitalisaation ja teknologioiden hyödyntämistä.

Tavoitteiden edistäminen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä ja toteutuu monen vuoden kehityskokonaisuutena. Tässä vaiheessa on jo tunnistettu tarve kehittämistyön jatkamiselle käynnistämällä tarkempi toteutuksen määrittely ja suunnittelu yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Seuraavassa vaiheessa STM:n asettama lääkeasioiden tiekartan toimenpanon koordinaatioryhmä käsittelee selvityksen tuloksia.  Jatkotyön tavoitteena on muodostaa kattava perusta kansalliseen päätöksentekoon.

Lue lisää:

STM verkkouutinen 18.1.2021

Lääketietovarannon selvitys
Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2021:3

STM: Lääkeasioiden uudistus

Lisätietoja:

Sari Palojoki, erityisasiantuntija, STM (lääkehoidon tiedonhallinnan kehittäminen), p. 0295 163 456
Riikka Vuokko, erityisasiantuntija, STM (lääkehoidon tiedonhallinnan kehittäminen), p. 0295 163 600
Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, projektipäällikkö, Fimea (lääketietovarannon selvitys), p. 029 522 3517
Sari Kujala, johtaja, Fimea (lääketietovarannon selvitys), p. 029 522 3610

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike