Uutiset-näyttösivun murupolku

Lääkkeiden saatavuus säilyi Suomessa normaalina vuonna 2020 koronapandemiasta huolimatta

5.1.2021

Lääkkeiden saatavuus säilyi Suomessa edellisvuotta vastaavalla tasolla, vaikka COVID-19-pandemian vuoksi keväällä maalis-huhtikuussa lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusten määrä nousi merkittävästi poikkeusolojen julistamisen jälkeen. Fimea vastaanotti vuonna 2020 yhteensä 2093 lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusta, joka on 24 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Fimean säännöllisen lääkkeiden saatavuuden tilannekuvan arvion perustella saatavuushäiriöilmoitusten määrä on pysynyt lähes vuoden 2019 tasolla vuoden 2020 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. Lääketoimituksia saadaan Suomeen suhteellisen normaalisti, vaikka toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia kuten COVID-19 pandemia ja Ison-Britannian eroaminen Euroopan Unionista (Brexit).

Merkittävästi suurempi määrä ilmoituksia vain hengityselinsairauksien lääkkeissä

Suurin muutos lääkkeiden saatavuudessa tapahtui hengityselinsairauksien lääkkeillä (ATC ryhmä R), joiden suhteellinen osuus lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusten määrästä lisääntyi vuoteen 2019 verrattuna merkittävästi. Muita lääkeryhmiä, jossa saatavuushäiriöitä oli aiempien vuosien tapaan suhteellisesti eniten, olivat sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet sekä hermostoon vaikuttavat lääkkeet.

Lääkkeiden saatavuushäiriöiden lisääntyminen ja lääkkeiden velvoitevarastojen tilanne vuonna 2020

Häiriöilmoitusten lisääntyminen vuonna 2020 johtui lähes yksinomaan maalis-huhtikuussa tapahtuneesta epänormaalista kansallisesta kysynnän kasvusta COVID-19-pandemian ensimmäisen aallon alkuvaiheessa. Kysyntä tasoittui sosiaali- ja terveysministeriön maaliskuussa tekemän rajoituspäätöksen jälkeen, mutta saatavuustilanteen normalisoituminen vei pidempään, aina kesään 2020 asti.

Fimea myönsi lupia lääkkeiden velvoitevarastojen alittamiseen vielä kesä- ja heinäkuussa 2020 huomattavasti vuotta 2019 enemmän. Myös velvoitevarastoinnin lupatilanne palautui syksyllä edellisen vuoden tasolle, kun lääkkeiden kotimainen kysyntä palautui normaaliksi. Syksyllä COVID-19-pandemian toisen aallon alkaessa keväällä 2020 koettua lääkkeiden hamstraamista ei ilmennyt.

Lupa velvoitevarastojen alittamiseen haetaan yleisimmin saatavuushäiriöstä johtuen. Viime vuonna lupia lääkkeiden velvoitevarastojen alittamiseen myönnettiin yhteensä 312 kpl, joka on 18 % enemmän kuin vuonna 2019.

Teholääkkeiden saatavuus kansainvälisesti erityisseurannassa

Kansainvälisesti lääkkeiden saatavuuden seurannassa korostui merkittävästi vuonna 2020 teholääkkeiden määrän erityisen tiivis seuranta. Teholääkkeitä kului etenkin sellaisissa maissa, joissa koronapotilaita oli paljon.

Suomessa teholääkkeiden kulutus säilyi maltillisena. Lisäksi useat COVID-19-potilaiden hoidossa tarvittavat lääkkeet ovat velvoitevarastoitavia, jonka vuoksi kansallinen varastomme teholääkkeillä on ollut hyvä.

Tiedot lääkkeiden saatavuushäiriöistä Fimean verkkosivuilta

Fimea julkaisee myyntiluvanhaltijan toimittamat lääkkeiden saatavuushäiriöilmoitusten tiedot verkkosivuillaan lääkehaun osana. Joulukuun 2020 alusta alkaen osa tiedoista on ollut saatavilla myös avoimen datan tiedostona, joka julkaistaan niin ikään Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää lääkkeiden saatavuudesta

Lääkkeiden saatavuushäiriöt

Velvoitevarastointi

 

Lisätietoja antaa

  • Johanna Linnolahti, jaostopäällikkö, p. 029 522 3231
  • Timo Mauriala, yksikönpäällikkö, p. 029 522 3214
  • Johanna Nystedt, johtaja, p. 029 522 3210
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike