Uutiset-näyttösivun murupolku

Luotettavia kotitestejä koronaviruksen testaamiseen ei toistaiseksi ole saatavilla

17.3.2020

Fimean tietojen mukaan kuluttajille on muun muassa internetin kautta markkinoitu pikatestejä koronavirusinfektion testaamiseksi kotona. Toistaiseksi luotettavaa kotitestiä ei Fimean tietojen mukaan kuitenkaan ole tarjolla.

Pika- ja kotitesti ovat niin sanottuja lääkinnällisiä laitteita, joiden valmistajan tulee osoittaa tuotteidensa luotettavuus ja turvallisuus. Osoituksena tuotteen vaatimusten mukaisuudesta kotitestissä tulee olla CE-merkintä ja sen vieressä nelinumeroinen koodi tuotteen arvioineen laitoksen tunnistamista varten. Toistaiseksi markkinoilla olevat kotitestit eivät kuitenkaan Fimean tietojen mukaan ole vaatimustenmukaisia eivätkä ne ole laillisesti markkinoilla.

Kuluttajille on markkinoitu myös terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuja testejä kotikäyttöön. Ammattilaisille tarkoitetut testit eivät kuitenkaan välttämättä sovellu kotikäyttöön. Ne on suunniteltu koulutettujen ammattilaisten käsiin, ja oloihin, joissa on mahdollisuus erilaisiin laadunvarmistusmenettelyihin sekä tarvittaessa mahdollisuus varmistaa tulos toisella testimenetelmällä. Maallikon käytössä tällainen testi ei välttämättä ole luotettava.

Lisätietoja antaa

  • Nelli Karhu, ylitarkastaja, p. 029 522 3276
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike