Uutiset-näyttösivun murupolku

Luovutetun veren turvallisuutta käsiteltiin asiantuntijatapaamisessa

16.11.2020

Luovutetun veren turvallisuutta käsittelevä asiantuntijaryhmä kokoontui videoyhteydellä 3.11.2020.

Tapaamisessa kuultiin sidosryhmien tilannepäivitykset vallitsevassa COVID-19-pandemiatilanteessa. Lisäksi keskusteltiin muun muassa COVID-19-toipilasplasmasta, veriteitse tarttuvien tautien tilanteesta Suomessa ja verihiutalevalmisteiden bakteeriturvallisuudesta.

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu esitti katsauksen uuteen veripalvelujärjestelmäänsä ja viime vuoden veriturva-asioihin. Fimea esitteli verenluovutuksen soveltuvuuskriteerien muuttamista. Lisäksi Fimea esitteli EU-komission koordinoimaa GAPP-projektia, jossa Fimea on mukana laatimassa ohjeita EU:n jäsenmaiden toimivaltaisille viranomaisille veri-, kudos- ja solusiirteiden käsittelyn arviointia ja lupamenettelyä varten. 
 

Lisätietoja antaa

  • Anu Puomila, ylitarkastaja, p. 029 522 3242
  • Anne Vaskunlahti, jaostopäällikkö, ylitarkastaja, p. 029 522 3249
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike