Uutiset-näyttösivun murupolku

Muutos apteekkilupien käsittelymaksun laskutukseen

13.11.2020

Fimea ryhtyy vuoden 2021 alusta lähtien laskuttamaan apteekkilupien käsittelymaksun heti luvan myöntämisen jälkeen. 

Kyseessä on apteekkiluvan myöntämiseen liittyvä käsittelymaksu, joka tulee luvan saaneelle maksettavaksi, riippumatta siitä, ottaako hän saamansa apteekkiluvan vastaan.
Maksun suuruus määräytyy voimassa olevan sosiaali- ja terveysministeriön Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista antaman asetuksen mukaisesti.

Määrättyyn maksuun voi hakea oikaisua, jos maksuvelvollinen katsoo, että maksun määräämisessä on tapahtunut virhe. Oikaisua on haettava kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Ohje oikaisuvaatimuksen laatimiseen toimitetaan luvan saaneelle apteekkilupapäätöksen yhteydessä.

Jos apteekkilupapäätös palautetaan Fimealle uudelleenkäsiteltäväksi hallinto-oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimitetun valituksen johdosta, ei luvan uudelleenkäsittelystä peritä uutta maksua, jos lupa myönnetään uudestaan samalle henkilölle. Jos uudelleenkäsittely johtaa luvan myöntämiseen toiselle henkilölle, vaikka alkuperäinen luvansaaja olisi edelleen hakijajoukossa mukana, alkuperäiseltä luvansaajalta peritty käsittelymaksu palautetaan ja käsittelymaksu määrätään uudelle luvansaajalle.

Lue lisää maksullisista suoritteista

STM:n asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista (1499/2019)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)  

Lisätietoja antaa

  • Apteekkilupien käsittelyyn liittyvät kysymykset: Pirjo Rosenberg, jaostopäällikkö, p. 029 522 32 46; Juha Sinnemäki, yliproviisori, p. 029 522 3260; Noora Oinonen, yliproviisori, p. 029 522 3113
  • Laskutukseen liittyvät kysymykset: Mia Nyström, talouskoordinaattori, p. 029 522 3633
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike