Uutiset-näyttösivun murupolku

Onko lääkkeiden saatavuudessa tapahtunut muutoksia?

2.12.2022

Lääkkeiden saatavuushäiriöt puhuttavat aika ajoin Suomessa. Saatavuushäiriöt ovat valitettavasti olleet esillä jo pidemmän aikaa, eikä saatavuushäiriöiden määrän vuosittainen lisääntyminen ole uusi asia. Onkin hyvä huomioida, että valtaosa puutteista on tilapäisiä tai hoituu apteekissa asioitaessa korvaavilla lääkevalmisteilla tai rinnakkaislääkkeillä. Tällöin lääkkeiden saatavuusongelmat eivät välttämättä edes näy lääkkeiden käyttäjille tai lääkettä määränneille lääkäreille.

Joulukuussa 2022 Suomessa oli ilmoitettu saatavana olevan noin 8900 eri lääkkeen pakkauskokoa, ja näistä saatavuushäiriöstä on ilmoitettu 2.12.2022 mennessä alkaneen tai alkavan lähiaikoina noin 570 pakkauskoolle. Tämä vastaa noin 6 % kaikista Suomessa saatavilla olevista valmistepakkauksista. Tilanne ei ole muuttunut viime aikoina merkittävästi aiemmasta.

Jos lääkkeelleni ei ole korvaavaa valmistetta?

Lääkkeen käyttäjän kannalta haastavinta on tilanne, jossa reseptilääkkeelle ei ole saatavilla korvaavaa valmistetta.

Lääkehoidon jatkamiseksi tai muun uuden hoidon saamiseksi lääkkeen käyttäjän on hakeuduttava lääkärille. Pyydä lääkäriltäsi tietoa mahdollisesti aiempaa lääkettä korvaavan lääkkeen vaikutuksista kokonaislääkitykseesi.

Keskustele lääkärisi kanssa sinulle määrättyjen lääkkeiden käytön tarpeesta säännöllisesti ja osta vain tarvitsemasi määrät lääkkeitä.

Ennakoi ja seuraa ajantasaisia tietolähteitä

Lääkkeiden saatavuudesta ja saatavuushäiriöistä Suomessa saa tietoa Fimean Lääkehaku ja Saatavuushäiriöt -palveluista.

Kuka vastaa lääkkeiden saatavuudesta?

Lääkeyrityksen on pidettävä myyntiluvan saanutta lääkevalmistetta Suomessa keskeytyksettä lääketukkukauppojen ja apteekkien saatavilla. Saatavuuskatkoksesta on ilmoitettava Fimeaan, joka julkaisee nämä tiedot saatavuushäiriöhaussa.

Saatavuushäiriöhaussa esitetyt tiedot siis perustuvat lääkeyrityksen toimittamiin tietoihin. Saatavuushäiriön kesto on lääkeyrityksen arvio ja lääkeyrityksellä on vastuu päivittää tieto saatavuushäiriön kestosta, jos siinä tapahtuu muutoksia. Haku ei sisällä erityisluvallisten lääkevalmisteiden tietoja.

Lääkkeiden apteekkeihin saataville tuonnista ja sieltä poistamisesta vastaa lääkeyritys. Saatavuushäiriötilanteessa saat siksi parhaiten lisätietoja lääkeyritykseltä. Yhteystiedot on mainittu saatavuushäiriöhaussa valmisteen tiedoissa. On hyvä huomata, että lääkeyritys voi sijaita myös muualla kuin Suomessa (toisessa EU/ETA-maassa).

Apteekkikohtaisia saatavuustietoja voi hakea apteekkien verkkopalveluista:
www.apteekki.fi 
www.ya.fi
www.yliopistonverkkoapteekki.fi

Saatavuushäiriöiden hallintaan mietitään yhteiseurooppalaisia keinoja

Saatavuushäiriöitä esiintyy Suomen lisäksi koko EU:n alueella sekä muualla maailmassa. Häiriöiden ehkäisemiseen ja hallintaan mietitään tällä hetkellä ennaltaehkäiseviä ja korjaavia keinoja EU-tasolla. Saatavuushäiriöiden juurisyitä on monia, siksi ratkaisutkaan eivät ole yksinkertaisia, ja tarvittavat toimenpiteet tilanteen parantamiseksi tulevat viemään aikaa.

Fimea osallistuu yhdessä muiden lääkevalvontaviranomaisten kanssa ensi vuonna alkavaan EU:n yhteistoimintahankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on harmonisoida saatavuushäiriöiden käsittelyä jäsenvaltioiden viranomaisten välillä ja siten vähentää lääkkeiden saatavuushäiriöitä sekä ennaltaehkäistä niiden vaikutuksia Euroopassa.

Euroopan lääkevirasto (EMA) on myös julkaissut potilasjärjestöille ja terveydenhuollon ammattijärjestöille ohjeita, joiden tavoitteena on ehkäistä ja hallita lääkkeiden saatavuushäiriöitä. Osa ohjeista on kohdistettu potilasjärjestöille, osa terveydenhuollon ammattilaisille ja osa molemmille.

Lue lisää:

Miten lääkkeitä saadaan käyttäjille Suomessa?

Fimean verkkouutinen 22.7.2022: Fimea on mukana kahdessa uudessa EU4Health-terveyshankkeessa 

Lääkkeiden saatavuus Suomessa- katsaus lääkkeiden saatavuushäiriöihin 

Euroopan lääkeviraston julkaisemat ohjeet:

EMA: Towards better prevention of medicine shortages in the EU

Guidance for patients’ and healthcare professionals’ organisations (pdf)

Infosheet: Towards better prevention of medicine shortages

Info Cards: What can you do when it comes to shortages of medicines?

Interested in knowing more? Click here to learn what the EU does to prevent shortages. 

EU-komission raportti lääkkeiden saatavuuden juurisyistä ja toimenpide-ehdotuksia tilanteen parantamiseksi  

 

Lisätietoja antaa

  • Timo Mauriala, yksikön päällikkö, p. 029 522 3214
  • Johanna Linnolahti, jaostopäällikkö, yliproviisori, p. 029 522 3231
  • Johanna Nystedt, johtaja, Valvonta ja saatavuus, p. 029 522 3210
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike