Uutiset-näyttösivun murupolku

Ozempic-lääkevalmisteen saatavuushäiriöt jatkuvat vuonna 2024

24.10.2023

Lääkeyritys Novo Nordisk Farma Oy on tiedottanut, että Ozempic 0,25 mg, 0,5 mg ja 1 mg injektionesteiden saatavuushäiriöt jatkuvat edelleen vuonna 2024. Valmisteista odotetaan säännöllisiä toimituksia Suomeen, mutta on epävarmaa, milloin toimitukset riittävät täysin vastaamaan kysyntään. 

Ozempic on tarkoitettu ainoastaan aikuisille, riittämättömässä hoitotasapainossa oleville, tyypin 2 diabetespotilaille ruokavalion ja liikunnan lisänä. Myyntiluvan haltijan tiedotteen mukaan Ozempic-valmisteen muu kuin käyttöaiheen mukainen käyttö, myös sen käyttö painonhallintaan, poikkeaa hyväksytystä käyttöaiheesta ja vaarantaa tällä hetkellä saatavuuden käyttöaiheessa mainituille potilaille.

Päätös lääkehoidon valinnasta käyttöaiheen mukaiseen tai siitä poikkeavaan käyttöön on aina hoitavalla lääkärillä. Fimea ei voi ottaa kantaa valmisteen käyttöaiheen vastaiseen käyttöön.
Novo Nordisk Farma Oy on tiedottanut diabetespotilaita hoitaville lääkäreille valmisteen saatavuusongelman jatkumisesta ja pyytänyt lääkäreitä varmistamaan, että Ozempic-valmistetta käyttävät potilaat saavat tiedon tilanteesta ja että potilaille määrätään tarvittaessa jotakin muuta GLP-1 reseptoriagonisti -valmistetta tai muuta sopivaa hoitovaihtoehtoehtoa.

Tiedote terveydenhuollon ammattilaisille (pdf)

Ozempic-valmisteen saatavuushäiriöt jatkuvat vuoden 2023 loppuun saakka 15.3.2023


Ohjeita lääkkeen käyttäjille

Jos reseptilääkkeesi uhkaa loppua saatavuushäiriön aikana, ole yhteydessä hoitavaan lääkäriisi korvaavan hoidon tarpeen arvioimiseksi.

Lue lisää lääkkeiden saatavuudesta

Lääkkeiden saatavuus Suomessa 

Lääkkeiden markkinoille tuonnista ja kaupanpidon lopettamisesta vastaa lääkeyritys. Fimea julkaisee verkkosivuillaan tiedot lääkkeiden saatavuushäiriöistä, mutta ei voi vaikuttaa lääkkeen saatavuushäiriön kestoon tai hankkia lisää lääkkeitä Suomeen. 

Uutista päivitetty 26.10.2023 klo 10.05: korjattu valmisteiden vahvuustiedot

Lisätietoja antaa

  • Johanna Linnolahti, jaostopäällikkö, p. 029 522 3231
  • Julia Lehtinen, ylitarkastaja, p. 029 522 3288
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike