Uutiset-näyttösivun murupolku

Reuman hoitoon käytettävässä lääkkeessä odotettavissa saatavuushäiriöitä

6.9.2021

Tosilitsumabia sisältävien RoActemra-lääkevalmisteiden RoActemra 162 mg, injektioneste, liuos, ihon alle (esitäytetty ruisku ja esitäytetty kynä) ja RoActemra 20 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten (laskimoon) saatavuudessa on odotettavissa häiriöitä lisääntyneen kysynnän takia. Esitäytetyn ruiskun ja kynän saatavuushäiriöiden odotetaan jatkuvan lokakuun puoliväliin asti. Infuusiokonsentraatin saatavuushäiriöiden arvioidaan alkavan syyskuun puolivälissä ja jatkuvan mahdollisesti joulukuuhun 2021.

RoActemra (tosilitsumabi) on tarkoitettu seuraaviin käyttöaiheisiin: 

  • nivelreuman ja jättisoluarteriitin hoitoon aikuisille 

  • lasten aktiivisen polyartriitin (pJIA) ja yleisoireisen lastenreuman (sJIA)hoitoon 

  • T-solujen (CAR-T-solujen) aikaansaaman sytokiinien vapautumisoireyhtymän hoitoon aikuispotilaille ja 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille pediatrisille potilaille.

RoActemra-lääkevalmisteen maahantuoja ja myyntiluvanhaltija Roche informoi asiasta terveydenhuollon ammattilaisia. Yrityksen tavoitteena on jakaa valmisteita porrastetusti maailmanlaajuisesti siten, että potilaalle aiheutuvat vaikutukset voidaan minimoida.
Lääkettä käyttäviä suositellaan tarvittaessa ottamaan yhteyttä hoitavaan lääkäriin korvaavan hoidon varmistamiseksi, jos reseptilääkettä ei ole saatavilla lääkemääräyksen mukaisesti. Saatavuushäiriöt johtuvat Rochen mukaan RoActemra-valmisteen poikkeuksellisesti ja merkittävästi lisääntyneestä kysynnästä maailmanlaajuisesti. 

Lue lisää:

Roche Oy:n tiedote terveydenhuollon ammattilaisille 
Euroopan lääkeviraston EMAn tiedote 3.9.2021

Päivitetty 13.9.2021: tarkennettu saatavuushäiriöiden ajankohdat.

Lisätietoja antaa

  • Jos teillä on kysyttävää RoActemra-valmisteen saatavuudesta, niin olettehan yhteydessä Roche Oy:n lääkeinformaatioyksikköön: finl[email protected] tai puh. 010 554 500 (vaihde).
  • Antero Kallio, ylilääkäri, p. 029 522 3446
  • Julia Lehtinen, ylitarkastaja, p. 029 522 3288
  • Sähköpostiosoite on muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike