Uutiset-näyttösivun murupolku

Ruokavirasto ja Fimea kehittävät raportointia mikrobilääkkeiden kulutuksesta ja käytöstä eläimille

21.6.2023

Mikrobilääkeresistenssin torjunta edellyttää kattavaa tietoa mikrobilääkkeiden käytöstä eri eläinlajeille. Näiden tietojen keräämistä ja raportointia kehitetään vuoden 2023 alussa käynnistyneessä Euroopan unionin rahoittamassa Ruokaviraston ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean yhteistyöprojektissa.

”Projekti on osa toimia, joilla EU:ssa torjutaan antibiooteille vastustuskykyisiä mikrobeja. Eläinlajikohtaista tietoa tullaan hyödyntämään mikrobilääkkeiden hallitun käytön ohjaamisessa, kertoo Henriette Helin-Soilevaara Ruokavirastosta.
”Suomessa eläimiä on lääkitty maltillisesti, joten kertyvä eläinlajeittainen tieto voi jatkossa vahvistaa kuluttajien luottamusta ja edistää suomalaisten elintarvikkeiden vientiä entisestään.” 

Suomessa eläinten mikrobilääkekulutusta on seurattu jo pitkään

Virastoilla on pitkät perinteet yhteistyöstä eläinlääkkeiden saralla ja käynnistynyt projekti tiivistää jo aikaisempaa hyvää yhteistyötä.

EU:n eläinlääkeasetuksessa 2019/6 on annettu jäsenvaltioille pakollisena tehtävänä raportoida tietoja eläimille käytetyistä ja niiden lääkintään myydyistä mikrobilääkkeistä Euroopan lääkevirastolle (EMA). Lääkevirasto analysoi tiedot yhdessä jäsenvaltioiden ja muiden unionin virastojen kanssa ja julkaisee niistä vuosiraportin. Suomessa myyntitietojen raportoinnista vastaa Fimea ja käyttötiedon raportoinnista Ruokavirasto.

Suomessa eläinten mikrobilääkekulutusta on seurattu ja raportoitu tukkumyyntitietojen avulla vuodesta 1995. Tulokset on raportoitu vuosittain Ruokaviraston, Fimean ja Helsingin yliopiston yhteisissä FINRES-vet -raporteissa sekä Euroopan lääkeviraston ESVAC-raporteissa.

Mikrobilääkkeiden käyttöä seurataan jatkossa eläinlajeittain

Uuden projektin avulla on tarkoitus saada entistä tarkempia tietoja analyysien tueksi ja automatisoida tiedon keruuta. Eläinlajikohtaista mikrobilääkkeiden käyttöä ei ole aiemmin seurattu Suomessa viranomaistoimin. Ruokavirastossa on kehitetty järjestelmä tiedon keräämiseksi ja raportoimiseksi. Työtä on tehty ja tehdään edelleen tiiviisti yhdessä Fimean kanssa.

”Fimean lääketiedoilla on merkittävä rooli sekä eläinlajikohtaisen käyttötiedon että myyntitietojen keräämisen onnistumisessa ja tiedon oikeellisuuden varmistamisessa”, toteaa Heidi Mustalammi Fimeasta.

Ruokaviraston osuus uudessa projektissa on varmistaa mikrobilääkkeiden käyttötietojen oikeellisuutta ja kattavuutta.

Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC

FINRES-Vet-raportit

Vetportti, Ruokaviraston asiointipalvelu eläinlääkäreille 

Lisätietoja:

Ruokavirasto: Henriette Helin-Soilevaara, erityisasiantuntija
puh. 040 489 3352, [email protected]

Fimea: Heidi Mustalammi, projektipäällikkö
puh. 029 522 3329, [email protected] 

 

Euroopan unionin rahoittama -logo

ASU-FI-projekti (nro 101103224) on saanut rahoitusta Euroopan unionin Yhtenäismarkkina -ohjelmasta (Single Market Programme, SMP). 

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike