Uutiset-näyttösivun murupolku

Sähkökatkokset eivät aiheuta normaalista poikkeavaa varautumistarvetta lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden käyttäjille

23.11.2022

Häiriötilanteisiin, kuten sähkökatkoihin, varautuminen on normaali osa suomalaista lääkehuoltoa ja kuuluu lääkeyritysten ja apteekkien velvollisuuksiin. Fimea on muistuttanut toimijoita myös varautumisesta mahdollisiin sähkönjakelun keskeytyksiin.

Lääkkeen käyttäjä pärjää normaaleilla rutiineilla

Kuten yleensäkin, lääkkeiden käyttäjien tulisi uusia reseptinsä ajoissa ja varmistaa, että heillä on kotonaan muutaman päivän käyttöä vastaava määrä tarvitsemiaan lääkkeitä. Kannattaa varata myös normaaliin kotivaraan kuuluvia tarvikkeita, esimerkiksi haavanhoitotuotteita, sekä paristoja kotona tarvittaviin terveydenseurannan laitteisiin, kuten verenpainemittariin. Mahdollisen sähkökatkon aikana on hyvä säilyttää lääkehoitoon liittyvät arjen rutiinit.

Lääkkeen tiedot ja muut ohjeet kannattaa etukäteen tarkistaa lääkepakkauksesta löytyvästä pakkausselosteesta tai kysymällä neuvoa apteekista. Fimean lääkehaku sisältää tiedot kaikista Suomessa myyntiluvallisista lääkevalmisteista ja niiden pakkausselosteista.

Kylmäsäilytystä vaativien lääkkeiden säilyttäminen ja käyttö

Yleensä lääkkeet säilytetään huoneenlämmössä, mutta jotkut lääkkeistä, kuten insuliinivalmisteet, vaativat säilytyksen jääkaapissa. Säilytysohjeet löytyvät lääkepakkauksesta. Lyhyet ajat vähän korkeammassa lämpötilassa eivät yleensä haittaa lääkkeen säilyvyyttä.

Mahdollisen sähkökatkon aikana jääkaappia ei kannata turhaan availla, jotta jääkaapin lämpötila pysyy mahdollisimman tasaisena. Jos sähkökatko jatkuu pidempään ja jääkaapin lämpötila nousee, jääkaapissa säilytettävät lääkkeet voi pakata esimerkiksi kylmäpussiin tai kylmälaukkuun. On kuitenkin huolehdittava, että lääke ei pääse jäätymään.

Miten lääkinnällisten laitteiden käyttäjien tulisi varautua mahdollisiin sähkökatkoihin?

Kotona voi olla käytössä myös sähkökäyttöisiä lääkinnällisiä laitteita. Laitteen mukana annettuihin käyttöohjeisiin tulee tutustua huolellisesti. Sähkökatkoksiin on syytä varautua ennalta esimerkiksi selvittämällä, sisältääkö laite akun ja pitämällä akut ladattuina. Lisäksi oikeaa toimintaa häiriötilanteessa olisi hyvä harjoitella ja säännöllisesti kerrata.

Tarkempia ohjeita lääkinnällisen laitteen käytöstä sähkökatkojen aikana tulee kysyä laitteen luovuttajalta, joka yleensä on sosiaali- tai terveydenhuollon yksikkö. Laitetta ei saa kytkeä sellaisiin sähkölaitteisiin, joita laitteen valmistaja ei ole sallinut. Tämä on huomioitava esimerkiksi ulkoisten varavirtalähteiden käytössä.

Lue lisää:

Ohjeita turvalliseen lääkehoitoon -opas (pdf)

Lääkehaku

Lääkkeiden säilyvyys

Viranomaisten varautumisohjeet 72tuntia.fi

Lisätietoja antaa

  • Lääkkeiden säilyvyys: Tarja Kankkunen, jaostopäällikkö, p. 0295 223 345
  • Lääkinnälliset laitteet: Markku Mård, ylitarkastaja, p. 0295 223 289

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike