Uutiset-näyttösivun murupolku

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmistä tarjolla etäkurssi joulukuussa 2022

19.9.2022

Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto RATTI järjestää joulukuussa 2022 kolmen puolen päivän mittaisen (1.12., 8.12. ja 15.12. klo 8.30–12) etäkurssin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmien perusteista. Avoin ja maksuton koulutus on suunnattu ensisijaisesti jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, mutta mukaan mahtuvat kaikki muutkin, jotka haluavat oppia miten katsauksia tehdään, luetaan ja tulkitaan (mm. tiedetoimittajat).

Pääkouluttajana toimii tutkija Jani Ruotsalainen Fimeasta. Janilla on 15 vuoden kokemus Cochrane-katsausten laadinnasta, toimittamisesta, vertaisarvioinnista ja julkaisemisesta Cochrane Work -ryhmän Managing Editorina Työterveyslaitoksella. Systemaattisesta kirjallisuushausta luennoi Itä-Suomen yliopiston (UEF) tietopalveluasiantuntija Heikki Laitinen, meta-analyysin saloista Helsingin yliopiston erikoistuva lääkäri Jesper Kivelä ja laadullisten tutkimusten vaatimista menetelmistä Hoitotyön tutkimussäätiön johtaja Arja Holopainen ja tutkija Kristiina Heikkilä.

Halukkaat saavat kurssin jälkeen osallistumisestaan todistuksen, jonka avulla he voivat itse hakea kurssista opintopisteitä. Kurssin järjestäjät ovat arvioineet opetuskokonaisuuden olevan noin kahden opintopisteen arvoinen suoritus.

Kurssilla opetuksen punaisina lankoina ovat tehokkuus ja laatu

Oppimistulosten tehostamiseksi ja opintopisteisiin tarvittavan kurssitodistuksen suorittaakseen osallistujien tulee tehdä hyväksyttävästi ennakkotehtävät ja palauttaa ne pääkouluttajalle ennen kurssin alkamista 24.11. mennessä, kaikkiin kolmeen koulutuspäivään osallistumisen lisäksi. Ennakkotehtävien tekemiseen kuluu arviolta yhteensä noin kaksi työpäivää. Ennakkotehtävät voi halutessaan tehdä vain oman oppimisensa tueksi ja kurssille orientoitumisessa, jolloin niitä ei tarvitse lähettää lainkaan.

Kurssilla osallistujille tarjotaan yleisnäkymä systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen, ja riittävä opastus, mistä löytyy lisätietoa kustakin työvaiheesta ja osa-alueesta ja siihen soveltuvista työvälineistä.

Aikarajoitteista johtuen kurssilla keskitytään käsittelemään kahta systemaattisen katsauksen perustyyppiä: määrällinen ja laadullinen. Määrällistä dataa tarkastelevat esimerkiksi jonkinlaisen terveyttä edistävän intervention vaikuttavuutta selvittävät katsaukset, joihin usein sisällytetään vain satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (RCT). Tyypillinen esimerkki tästä ovat mm. Cochrane-katsaukset. Laadullisia tutkimuksia sen sijaan tarkastellaan usein mm. Joanna Briggs Instituten tuottamissa katsauksissa.

Kurssilla keskustellaan laadusta systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kontekstissa kolmella eri tasolla, jotka ovat: koko katsauksen taso, jokaisen katsaukseen sisällytettävän tutkimuksen taso, sekä synteesin tuloksena syntyvän näytön taso. 

Ilmoittaudu kurssille alla olevan linkin kautta 24.11.2022 mennessä.

Ilmoittautumislinkki

Linkit ennakkotehtävien suorittamista edesauttaviin videoihin ja dokumentteihin löytyvät kurssin ohjelmasta.

Perehdy kurssin ohjelmaan (docx)

Lue lisää RATTI-verkoston toiminnasta Fimean verkkosivuilla.

Lisätietoja antaa

  • Jani Ruotsalainen, Tutkija, Puh. 029 522 3533
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike