Uutiset-näyttösivun murupolku

Tulehduskipulääkkeiden käyttö COVID-19 -infektiossa

18.3.2020

Mediassa liikkuu kannanottoja, jotka herättävät kysymyksiä siitä, voisivatko ei-steroidaaliset tulehduskipulääkkeet, kuten ibuprofeeni, pahentaa koronavirusinfektiota (COVID-19).

Tällä hetkellä ei ole olemassa vakuuttavaa tieteellistä näyttöä yhteydestä ibuprofeenin ja COVID-19 -infektion pahenemisen välillä eikä tällä perusteella voida suositella lopettamaan ibuprofeenin käyttöä.

Euroopan lääkeviraston lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) arvioi parhaillaan turvallisuustietoja, jotka koskevat ibuprofeenin ja ketoprofeenin käyttöä vakavissa infektioissa. Arviointi aloitettiin kesällä 2019 Ranskan lääkeviraston (ANSM) tekemän tutkimuksen johdosta. Tutkimuksessa löydettiin viitteitä siitä, että vesirokko ja eräät bakteeri-infektiot voisivat ilmentyä voimakkaampina ibuprofeeni- tai ketoprofeenihoidon yhteydessä. Monien tulehduskipulääkkeiden tuotetiedoissa on jo varoitukset siitä, että niiden kipua ja tulehdusta vähentävät vaikutukset saattavat piilottaa pahenevan infektion oireet. PRAC arvioi, onko asia esitetty valmistetiedoissa riittävässä laajuudessa, tai tarvitaanko lisätoimenpiteitä.

Tällä asialla ei nähdä olevan suoraa yhteyttä koronavirusinfektioon, mutta tunnistetaan tarve uudelle tutkimustiedolle sen selvittämiseksi, onko tulehduskipulääkkeiden käytöllä vaikutusta koronavirusinfektion taudinkuvaan. On esitetty olettamuksia erilaisista mekanismeista, joilla eri lääkkeet voisivat vaikuttaa koronavirusinfektion etenemiseen, mutta vakuuttavaa näyttöä niiden merkityksestä ei toistaiseksi ole käytettävissä.

Tarvittaessa lääkettä koronavirusinfektioon liittyvän kivun ja kuumeen lievittämiseen, tulee lääkevalmisteen valinnassa huomioida kaikki käytettävissä olevat vaihtoehdot, mukaan lukien parasetamoli ja ei-steroidaaliset tulehduskipulääkkeet, kuten esimerkiksi ibuprofeeni, ketoprofeeni ja naprokseeni. Lääkkeen sopivuus kullekin potilaalle tulee aina arvioida tapauskohtaisesti. Arvioinnissa on huomioitava jokaisen lääkkeen oma hyöty-haittaprofiili ja kutakin potilasta koskevat yksilölliset tiedot. Nämä tiedot tulee ottaa huomioon yhdessä yleisten kivun ja kuumeen hoitosuositusten kanssa. Ohjeet oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä paras saatavilla oleva turvallisuustieto kustakin lääkevalmisteesta on luettavissa pakkausselosteesta ja valmisteyhteenvedosta.

Tulehduskipulääkkeiden (kuten ibuprofeenin) käyttöä voi jatkaa hyväksyttyjen tuotetietojen mukaisesti. Suositellaan, että näitä lääkkeitä käytetään pienimmällä tehokkaalla annoksella mahdollisimman lyhyen ajan.

Meneillään olevaa hoitoa ibuprofeenilla tai muilla tulehduskipulääkkeillä ei ole syytä keskeyttää yllä mainitun epäilyn perusteella. Tämä on erityisen tärkeää potilaille, jotka käyttävät näitä lääkkeitä kroonisiin sairauksiin. Jos potilaalla on kysyttävää, voi lisätietoa kysyä terveydenhoitohenkilöstöltä. 

Fimean tavoitteena on tarjota kansalaisille mahdollisimman oikeaa tietoa lääkkeiden turvallisesta käytöstä. Tällä hetkellä ei nähdä syytä muuttaa aiempia suosituksia. Lisätietoa on saatavilla myös THL:n verkkosivulta, kohdasta Usein kysyttyä koronaviruksesta COVID-19

Euroopan lääkeviraston tiedote 18.3.2020 (in English)

Lisätietoja antaa

  • Kimmo Jaakkola, ylilääkäri, p. 029 522 3336
  • Terhi Lehtinen, ylilääkäri, p. 029 522 3377
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike