Uutiset-näyttösivun murupolku

Tuotantoeläinten antibioottien myynti Euroopassa on puolittunut kymmenessä vuodessa

21.11.2023

Tuotantoeläinten antibioottien kokonaismyynnin väheneminen Euroopassa jatkuu, kertoo Euroopan lääkeviraston tuore ESVAC-raportti. Raportti kattaa vuosien 2010–2022 tiedot, ja myynti on siinä suhteutettu tuotantoeläinten määrään. Alusta asti mukana olleiden 25 maan yhteenlaskettu kokonaismyynti on puolittunut (-53%). Myös kriittisen tärkeitä antibiootteja myytiin selvästi aikaisempaa vähemmän. Maakohtaiset erot ovat edelleen suuria. 

Suomi kuuluu maihin, joissa tuotantoeläinten antibioottien kokonaismyynti on maltillista ja hallittua. Tuotantoeläinten määrään suhteutettu antibioottien myynti väheni Suomessa vuonna 2022 kolmetoista prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja oli matalin koskaan mitattu seurannan aloittamisen jälkeen. Suomessa kolme neljäsosaa tuotantoeläinten antibiooteista on yksilölääkintään tarkoitettuja, kun Euroopassa valtaosa (86 %) annetaan rehun tai juomaveden mukana eläinryhmille. 

Suomen hallittu eläinten antibioottien käyttö näkyy myös siinä, että eläimistä eristetyt bakteerit ovat pääosin herkkiä ensilinjan antibiooteille. Joidenkin taudinaiheuttajien herkkyystilanne on kuitenkin heikentynyt. Yksityiskohtaiset tiedot eläinten bakteerien resistenssitilanteesta ja antibioottien myynnistä Suomessa löytyvät tuoreesta Finres vet 2022 -raportista. 

Lue lisää:

ESVAC 13. raportti (Euroopan lääkevirasto EMA)
Maakohtaiset myyntitrendit 2010–2022 (Country reports on sales trends, EMA)  
ESVAC-2022 tulokset lyhyesti Fimean verkkosivulla 
FINRES-Vet 2022 -raportit (Ruokavirasto) 
Ruokaviraston FINRES-Vet -uutinen 20.11.2023

 

Lisätietoja antaa:

Fimea: Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, p. 029 522 3354
Ruokavirasto: Suvi Nykäsenoja, erikoistutkija, p. 029 520 4775
 

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike