Uutiset-näyttösivun murupolku

Umpeenpanovalmisteiden saatavuudessa vakava häiriö

20.12.2021

(Uutisen loppuun on lisätty verkkolinkki 22.12.2021)

Suomessa on kaksi myyntiluvallista lehmälle tarkoitettua antibioottia sisältävää umpeenpanovalmistetta. Toiseen niistä, Umpimycin vet intramammaarisuspensio, kohdistuu saatavuushäiriö, jonka arvellaan kestävän 31.3.2022 saakka.

Saatavuushäiriö on laaja, ja koskettaa useita maita, joten umpeenpanovalmisteiden kysyntä EU:ssa on suuri. Maahantuojien ponnisteluista huolimatta korvaavien valmisteiden löytyminen on osoittautunut vaikeaksi.

Ainoan käytettävissä olevan umpeenpanovalmisteen, Orbenin retard, varastot eivät näillä näkymin riitä kattamaan normaalia kahden myyntiluvallisen valmisteen käyttötarvetta. Siten on mahdollista, että myös Orbenin retard -valmisteen saatavuuteen tulee katkos.

Fimean saamien tietojen mukaan Orbenin retard -valmistetta maahantuodaan uusi erä helmikuun alussa 2022, jolloin tilanne sen osalta paranee.

Tiedotamme, jos tilanteeseen tulee muutos.

Helsingin yliopisto on ohjeistanut eläinlääkäreitä umpeenpanokäytänteistä:
Yliopistollisen eläinsairaalan suositukset eläinlääkäreille ja tuottajille saatavuushäiriötilanteeseen

Lisätietoja antaa

  • Tita-Maria Muhonen, eläinlääkäri, p. 029 522 3394

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike