Uutiset-näyttösivun murupolku

Uusi lääkehoito rintasyöpään: käyttö perusteltua suurella hinnan alennuksella

12.12.2019

Fimea on julkaissut arviointiraportin, joka käsittelee atetsolitsumabia ja nab-paklitakselia sisältävän yhdistelmähoidon (atetso+nP) hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa. Atetso+nP-hoito on tarkoitettu aikuispotilaiden leikkaushoitoon soveltumattoman paikallisesti edenneen tai metastasoituneen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoitoon, kun potilaan kasvainten PD-L1-ilmentymä on ≥ 1 %, eikä potilas ole aiemmin saanut solunsalpaajahoitoa metastasoituneeseen tautiin.

Atetsolitsumabin vaikutusmekanismi perustuu PD-L1 estoon ja se on ensimmäinen rintasyövän hoitoon hyväksytty immuno-onkologinen lääkevalmiste. Nab-paklitakselin vaikuttava aine on paklitakseli. Tavanomaisesta paklitakselista poiketen se on sidottu albumiiniin. Hoitosuositusten mukaan kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa käytetään esimerkiksi taksaani-tai antrasykliinipohjaista hoitoa, kun potilas ei ole aiemmin saanut solunsalpaajahoitoa metastasoituneeseen tautiin.

Näyttö atetso+nP-hoidon tehosta ja turvallisuudesta perustuu tutkimukseen, jossa potilaat satunnaistettiin saamaan joko atetso+nP-hoitoa tai lumetta ja nab-paklitakselia. Tutkimuksessa oli mukana 369 potilasta, joiden kasvainten PD-L1-ilmentymä oli ≥1 %. Tässä PD-L1 positiivisessa ryhmässä atetso+nP-hoitoa saaneiden potilaiden elossaoloajan mediaani oli 7 kuukautta pidempi kuin lumetta ja nab-paklitakselia saaneilla potilailla. Lisäksi havaittiin suotuisa vaikutus elinaikaan ennen taudin etenemistä ja hoitovasteeseen. Atetso+nP-hoitoa saaneilla potilailla raportoitiin jonkin verran enemmän vakavia ja hoidon keskeytykseen johtaneita haittatapahtumia kuin lumetta ja nab-paklitakselia saaneilla potilailla.

Yhden potilaan atetso+nP-hoito on kuitenkin noin 100 000 € kalliimpaa kuin taksaani- tai antrasykliinipohjainen hoito. Arvio perustuu lääkkeiden listahintoihin. Kustannusvaikuttavuusanalyysin perusteella yksi atetso+nP-hoidolla saavutettu laatupainotettu lisäelinvuosi (QALY) maksaa noin 189 000 € paklitakseli-hoitoon verrattuna. Lisäkustannukset ovat siis huomattavan suuret verrattuna uuden hoidon odotettuihin lisähyötyihin.

Arvioinnin tulokset ovat esimerkki siitä, että lääkkeen liian kallis listahinta on merkittävä este uusien tutkimuksessa vaikuttavaksi osoitettujen hoitojen käyttöönotossa. Tämän vuoksi on tärkeää, että sairaalat hyödyntävät kustannusvaikuttavuustietoa ja panostavat hintaneuvotteluihin lääkeyritysten kanssa. Vain näin voidaan varmistaa, että uusiin hoitoihin ei käytetä liian paljon rahaa suhteessa niillä saavutettuihin hyötyihin.

Kommetoi

Arviointiraporttia voi kommentoida 19.1.2020 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen [email protected]. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää

Atetsolitsumabi yhdessä nab-paklitakselin kanssa kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa (pdf)

Tiivistelmä arvioinnista (pdf)

Lisätietoja antaa

  • Piia Rannanheimo, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3517
  • Antti Hyvärinen, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3515
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike