Uutiset-näyttösivun murupolku

Uusi luettelo myyntiluvallisista PKV-lääkevalmisteista on vahvistettu

17.5.2023

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut 17.5.2023 uuden luettelon myyntiluvallisista pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavista (PKV) lääkevalmisteista. Luettelo on voimassa 1.6.2023 alkaen toistaiseksi, ja se korvaa nykyisen voimassa olevan luettelon.

Markkinoille voi tulla uusia tai sieltä voi poistua myyntiluvallisia valmisteita. Ajantasaiset tiedot myyntiluvallisista lääkevalmisteista on tarvittaessa hyvä tarkastaa Fimean Lääkehakupalvelusta.

PKV-lääkevalmisteita koskevaan luetteloon on viitattu laissa sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa lääkkeen määräämisestä (1088/2010).

1.6.2023 tulee voimaan myös pregabaliinin luokittelu huumausaineeksi. Uuden luokittelun vuoksi PKV-lääkevalmisteisiin liittyvät rajoitukset koskevat jatkossa myös pregabaliinia sisältävien lääkevalmisteiden määräämistä ja toimittamista. Lisäksi pregabaliinia sisältävät myyntiluvalliset valmisteet sisältyvät nyt myös luetteloon myyntiluvallisista PKV-lääkevalmisteista.

Luettelo PKV-lääkevalmisteista (PDF)                         
 

Lisätietoja antaa

  • Katja Pihlainen, ylitarkastaja, p. 029 552 3241
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike