Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.1.–31.3.2019

15.11.2018

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.1.–31.3.2019.

Tammikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 159 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 92 rinnakkaisvalmistetta. Uusina valmisteina ovat syöpälääkkeet gefitinibi ja lenalidomidi sekä rautaa kelatoiva lääkeaine deferiproni.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 67 valmistetta. Uusina valmisteina ovat syöpälääkkeet brentuksimabivedotiini ja ibrutinibi.

Luettelosta on poistunut 77 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5429 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 626 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (119 kpl), psykoosilääkkeet olantsapiini (116 kpl) ja ketiapiini (74 kpl), dementialääke rivastigmiini (71 kpl), psykoosilääke aripipratsoli (65 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (63 kpl), psykoosilääke risperidoni (57 kpl), kolesterolilääke atorvastatiini (49 kpl) sekä erektiohäiriölääke sildenafiili (49 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 59 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 9198.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:
Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:
Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438
 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike