Uutiset-näyttösivun murupolku

Vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelo 1.4.–30.6.2018

14.2.2018

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on vahvistanut keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden luettelon jaksolle 1.4.–30.6.2018.

Huhtikuun alussa voimaan tulevaan luetteloon on lisätty 157 lääkevalmistetta.

Luetteloon on lisätty 83 rinnakkaisvalmistetta. Uutena valmisteena on infektiolääke ampisilliini.

Rinnakkaistuonnin tai rinnakkaisjakelun piiriin on lisätty 74 valmistetta. Uusina valmisteina ovat pahoinvointilääke palonosetronin ja netupitantin yhdistelmävalmiste, rytmihäiriölääke flekainidi, keuhkoverenpainetautilääke riosiguaatti, ihotautilääke siklopiroksi sekä syöpälääkkeet daratumumabi, nintedanibi ja anagrelidi.

Luettelosta on poistunut 113 valmistetta myyntiluvan peruuntumisen takia.

Luettelossa on yhteensä 5235 lääkevalmistetta ja ne edustavat yhteensä 604 vaikuttavaa ainetta tai yhdistelmävalmisteiden ryhmää eri ATC-ryhmissä laskettuna. Eniten myyntiluvallisia valmisteita on seuraavien aineiden kohdalla: psykoosilääke olantsapiini (116 kpl), hermostoon vaikuttava lääke pregabaliini (115 kpl), dementialääke rivastigmiini (73 kpl), parkinsonismilääke pramipeksoli (70 kpl), psykoosilääkkeet ketiapiini (68 kpl), aripipratsoli (65 kpl) ja risperidoni (62 kpl), kipulääke oksikodoni (52 kpl), kolesterolilääke rosuvastatiini (50 kpl) sekä erektiohäiriölääke sildenafiili (50 kpl). Lääkevaihdon piirissä on noin 59 prosenttia kaikista Suomessa myyntiluvallisista ihmisille tarkoitetuista lääkevalmisteista, joita on yhteensä 8917.

Keskenään vaihtokelpoiset lääkevalmisteet

Lisätietoja:

Luettelon laatimisperiaatteet:
Marjo-Riitta Helle, yksikön päällikkö p. 029 522 3320
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410
Risto Salmi, neuvotteleva lakimies, p. 029 522 3642

Tietokantaan ladattava tiedosto:
Merja Laakso, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3368
Jenni Sääskilahti, myyntilupakoordinaattori, p. 029 522 3438

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]

Uutiset-näyttösivun linkit

Tulosta-painike